Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.6Antall avtaler registrert som fastlønn øker

De fleste fastleger er selvstendig næringsdrivende. Omtrent 84 prosent av fastlegene har næringsdrift som driftsform, mens ca. 16 prosent er leger ansatt på fastlønn i kommunen per mars 2022. Inkluderes de ubesatte listene, hvor driftsform kan endres ved ansettelse av ny lege, blir andelen fastlønn 17,5 prosent. Antallet fastleger med fastlønnsavtaler økte med 34 i første kvartal 2022 og er den største kvartalsveksten i fastlønnsavtaler de siste tre årene. Legger vi til de ubesatte listene var økningen på 58 lister. Det kan være ulike varianter av fast lønn både med og uten insentivordninger. Dette er beskrevet i kapittel 4 og nærmere analysert i Evalueringsrapport I av handlingsplanen[49].  

Figur 7.18. Utvikling Antall og andel avtaler registrert i FLO som fastlønn. Alle kvartaler 2019 til 2022.
Figur 7.18. Utvikling Antall og andel avtaler registrert i FLO som fastlønn. Alle kvartaler 2019 til 2022.
Figur 7.19. Antall fastlegeavtaler og ubesatte lister fordelt på registrert driftsform. Per kvartal 2019 til 2022.
Figur 7.19. Antall fastlegeavtaler og ubesatte lister fordelt på registrert driftsform. Per kvartal 2019 til 2022.

 

Fotnoter

[49] Oslo Economics og Universitetet i Oslo. Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024, Evalueringsrapport 1, 2022.

Siste faglige endring: 19. mai 2022