Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Pasientforløpet i TOO-tilbudet ‒ felles kriterier for hele behandlingsforløpet

I rapporten benyttes begrepet pasientforløp selv om det ikke finnes et nasjonalt normerende produkt knyttet til tilbudet.

Pasientforløpet forstås som

«En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode» [10]

Et pasientforløp er dermed en tidslinje for et helhetlig forløp fra første kontakt med helsetjenesten om et spesifikt helseproblem eller en ny henvendelse om et tidligere overstått helseproblem og fram til siste kontakt knyttet til det aktuelle behovet. En person kan ha flere helseproblemer samtidig. 

I evalueringen ble det identifisert behov for et mer enhetlig pasientforløp i TOO-tilbudet. Helsedirektoratet har på bakgrunn av evalueringsrapporten, faglige veiledere utarbeidet av TOO-koordineringsgruppe og TOO-faggruppe, samt innspill fra arbeidsgruppen beskrevet et sømløst pasientforløp i denne rapporten. Følges dette og innføres de anbefalte endringene vil tilbudet trolig bli mer enhetlig og likeverdig, allerede fra før første kontakt mellom pasient og tilbudet, til etter at tilbudet er avsluttet for pasienten.

Helsedirektoratet anbefaler at pasientforløpet beskrevet i punktene under gjøres gjeldende for TOO-tilbudet.

 

Fotnoter

1.1. Henvisning

1.2. Vurderingssamtale med psykolog

1.3. Behandling i tverrfaglig behandlerteam og tannbehandlerteam

1.4. Vurdering av ferdigbehandlet

Siste faglige endring: 14. november 2023