Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Vurdering av de ulike gruppene i TOO-ordningen

Evalueringsrapporten peker på at inklusjonskriteriene er brede og at de aller fleste som henvender seg for å vurderes for tilbudet inkluderes. Det er nevnt at flere ansatte stilte spørsmål ved om det er behov for fastere rammer for hvem som skal motta tilbudet. Et mulig tiltak som nevnes i evalueringen er innføring av henvisningskrav, noe som støttes av en samlet arbeidsgruppe og av Helsedirektoratet (kap. 1.1.). 

Etter mange års erfaring med tilbudet, viser det seg at noen grupper ikke klarer å gjennomføre det tilrettelagte tilbudet – ikke fordi de ikke vil eller fordi de mangler motivasjon, men fordi disse har andre eller større utfordringer enn tilbudet er ment å håndtere.

Ledere i fylkeskommunal tannhelsetjeneste har i sin tilbakemelding til dette oppdraget gitt uttrykk for at inklusjonskriteriene er for vide (se vedlegg for alle kommentarene).

Viken fylkeskommune mener at det er "vanskelig at tilbudet skal nå tre ulike grupper med ulike utfordringer" og at det må være "tydelig grenser for hvilke pasienter som skal inkluderes og når tilbudet skal avsluttes". Tannhelse Rogaland ønsker "strengere og klarere krav til inklusjon og eksklusjon".

2.1. Dagens pasientgruppe

2.2. Kriterier, diskusjon

2.3. Forslag til presiseringer og avgrensninger

Siste faglige endring: 14. november 2023