Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Vurdering av utfordringer knyttet til ventetider

Evalueringen viser at det per 31.12.2020 var venteliste og noen steder svært lange ventetider på oppstart i tilbudet. Flere steder var det tale om mer enn et års ventetid, noe som ikke er bedret i 2021. Rapporteringer viser også at det er ventetid mellom de ulike stegene i tilbudet, og til tannbehandling i narkose. Personer som søker seg til TOO-tilbudet har ofte stort tannbehandlingsbehov, og lang ventetid synes derfor ikke faglig forsvarlig. I tillegg er det av psykologiske hensyn viktig at forløpet foregår sømløst.

Utfordring med ventelister og ventetid er sammensatt og begrunnes i flere ulike forhold som beskrives nedenfor.

3.1. Utbygging av tilbudet

3.2. Tilgang til narkose

3.3. Andre forhold knyttet til ventetid

3.4. Prioritering av pasienter på venteliste

3.5. Vurdering av utfordringer knyttet til manglende fremmøte

Siste faglige endring: 14. november 2023