Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Andre forhold knyttet til ventetid

Informasjon

Både Helsedirektoratet[15] og Helsenorge.no[16], som er det offentlige nettstedet for informasjon om helsetjenester i Norge, informerer på sine nettsider om TOO-tilbudet og lenker til nettstedet www.tooinfo.no som er etablert av de regionale odontologiske kompetansesentre. Dette retter seg mot

  • personer som har tannlegeskrekk
  • tann- og helsepersonell som jobber med eller er i kontakt med pasienter som har tannlegeskrekk
  • tannhelsepersonell som jobber i TOO-tilbudet

I tillegg til dette bør fylkeskommunal tannhelsetjeneste og de regionale odontologiske kompetansesentrene ha nettsider med informasjon om tilbudet tilpasset lokale forhold som ventetider, behandlingskapasitet, rutiner ved manglende fremmøte, lokale tannbehandlerteam mm. Det er bare delvis gjennomført i dag, noe som begrunnes i at det er dilemmafylt å informere om et tilbud hvor det er ventetid.

Etter anbefaling fra arbeidsgruppen vil Helsedirektoratet forsøke å få inn mer informasjon om tilbudet ved revisjon av artiklene på helsenorge.no.

Informasjon om TOO-tilbudet må finnes både nasjonalt og lokalt, og Helsedirektoratet anbefaler derfor at både fylkeskommunal tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene systematisk går igjennom og oppdaterer nettsidene sine.

Økes kjennskap til tilbudet i befolkningen og helsetjenesten, forventes tilstrømningen å øke, noe som vil påvirke venteliste og ventetid.

Samarbeid med privat sektor

Kapasitetsproblemer i TOO-tilbudet kan avhjelpes ved at det inngås samarbeidsavtaler med tannleger i privat sektor. Dette er i dag aktuelt for pasienter som i utgangspunktet ikke har behov for tverrfaglig behandling, eller de som etter behandling i tverrfaglig behandlerteam mestrer tannbehandling utenfor TOO-tilbudet (kap. 4.). Hvis de anbefalte presiseringene innføres vil dette fortsatt kunne være aktuelt, men da bare for pasienter som etter behandling i tverrfaglig behandlerteam mestrer tannbehandling utenfor TOO-tilbudet.

Henvisning

I dag kan pasienter henvende seg og bli satt på venteliste uten noen vurdering av om de oppfyller kriteriene for inkludering. Krav om skriftlig henvising vil muligvis medvirke til en reduksjon av ventelister og ventetiden (kap. 1.1.) og samtidig føre til at alle som står på venteliste i utgangspunkt kvalifiserer til tilbudet.

Aktiv tilnærming

Relasjonsbygging mellom pasient og helsepersonellet er en viktig faktor når det gjelder trygghet, forpliktelse, fremmøte og gjennomføring. En aktiv tilnærming til pasientene på venteliste vil kunne bidra positivt til dette. Det er foreslått at pasientene gis grundig informasjon om hva tilbudet innebærer, eventuelt i form av digital opplæring.

Det er laget opplæringsfilmer som inneholder tips og råd til pasienter med odontofobi eller lidelser med innslag av odontofobi: Filmer til deg som har tannlegeskrekk (tooinfo.no). Gjennom filmene blir pasientene kjent med hva som skjer på tannklinikken, hvordan tannhelsepersonell jobber og ikke minst hvordan de kan tilrettelegge og hjelpe pasientene slik at besøket blir best mulig. Filmene erstatter ikke behandling, men kan brukes av pasienter som venter på oppstart eller er underveis i behandlingsforløpet.

Helsedirektoratet foreslår at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og de regionale odontologiske kompetansesentrene utarbeider en pakke med tiltak som kan tilpasses lokale forhold og tas i bruk der hvor det er ventelisteproblematikk.

 

Fotnoter

[15] https://www.helsedirektoratet.no/tema/tannhelse/tilrettelagt-tannhelsetilbud--too

[16] https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-din/

Sist faglig oppdatert: 14. november 2023