Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Dagens pasientgruppe

I dag er de tre inkluderingskriteriene selvstendige vilkår som gir tilgang til tilbudet. Det er psykolog som avgjør hvem som faller inn i målgruppen. Arbeidsgruppen beskriver pasientgruppen som heterogen og med ulike behov: 

  • Tortur: mennesker som har vært utsatt for tortur, noe som kan betegnes som en potensiell traumatiserende livshendelse. Noen i denne gruppen trenger ikke psykologhjelp, men har behov for rehabilitering av tannsettet. Andre har behov for tverrfaglige behandling med psykolog og tannlege i forkant av rehabiliteringen av tannsettet.
  • Overgrep: mennesker som har vært utsatt overgrep, noe som kan betegnes som en potensiell traumatiserende livshendelse. Noen i denne gruppen trenger ikke psykologhjelp, men har behov for rehabilitering av tannsettet. Andre har behov for det tverrfaglige behandling med psykolog og tannlege i forkant av rehabiliteringen av tannsettet.
  • Odontofobi: mennesker med en spesifikk psykisk diagnose som potensielt kan nyttiggjøre seg av spesifikk behandling for denne diagnosen. Alle i denne gruppen vil ha behov for psykologhjelp.

    I alle tre grupper finnes personer som ikke responderer på angstbehandlingen, non-responders. Med dagens kriterier er det vanskelig å avslutte tilbudet for disse.

Pasienter i tilbudet kan ha en kombinasjon av flere av punktene nevnt over. Både deltakere i arbeidsgruppen og ledere i fylkeskommunal tannhelsetjeneste peker på utfordringene med de brede inklusjonskriteriene, og at noen pasienter rett og slett er for syke til at det er mulig å komme i mål jf. dagens ordlyd: tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innen ordinær tannhelsetjeneste.

Siste faglige endring: 27. september 2023