Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Kriterier, diskusjon

Et forslag fra deltakere i arbeidsgruppen er å innføre en endring i inklusjonskriteriene som går på at pasienten må ha psykologiske vansker i tannbehandlingssituasjonen. Med en slik endring vil pasientgruppen bli mer homogen og tilbudet enklere å tilrettelegge. Endringen vil på den andre siden ekskludere de som i dag kun trenger tannbehandling, men som ikke har behov for den tverrfaglige spesialiserte behandlingen.

I arbeidsgruppen er det stilt spørsmål ved "Hvorfor enkelte sårbare skal ha rett til gratis tannbehandling selv uten vansker med å motta tannbehandling og andre sårbare ikke. Gratis tannbehandling må skilles helt fra den psykologiske behandlingen som tilbys ‒ eneste fokus i TOO bør være på psykologisk behandling og det å gjøre pasienten i stand til å motta ordinær tannbehandling". 

Videre er det i arbeidsgruppen hevdet at "Det er uryddig og problematisk at en gruppe kvalifiserer på grunn av en psykisk lidelse (odontofobi), og to grupper på grunn av potensielt traumatiserende opplevelser med overgrep, vold og/eller tortur. Ikke alle blir psykisk syke av sine livsbelastninger og heller ikke alle får problemer med tannstell og tannbehandling på grunn av svært vonde opplevelser. Mange ulike psykiske lidelser kan befinne seg i traumeopplevelsesgruppen som vil gi utslag i tilnærmingen til tannbehandlingsangsten".

I arbeidsgruppen er det også nevnt at "Det viktigste for god tannhelse er ikke å mestre å ta imot tannbehandling, men å gjøres i stand til å ta vare på sin orale helse og være i stand til å følge opp mottatt tannbehandling".

Helsedirektoratet oppfatter at dagens tverrfaglige behandlingstilbud bygger på en forutsetning om at pasienten har vansker med å motta tannbehandling, idet det tilbys angstbehandling og traumesensitiv tannbehandling.

Helsedirektoratet er enig i at pasientgruppene som i dag kvalifiserer til tilbudet er ulike og ser at de langt ifra har samme behov. Pasientgruppene kan alle defineres som sårbare og i så måte ha behov for et gratis tannhelsetilbud, men ikke alle evner å nyttiggjøre seg tilbudet, andre har ikke behov for den tverrfaglige behandlingen. 

Siste faglige endring: 27. september 2023