Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Behandling i tverrfaglig behandlerteam og tannbehandlerteam

Når pasienten har vært til vurderingssamtale lages det en plan for behandlingen i tverrfaglig behandlerteam.

Ut ifra et psykologisk perspektiv er det et viktig poeng at det ikke er ventetid mellom vurderingssamtalen og oppstart i tverrfaglig behandlerteam. Helsedirektoratet foreslår at dagens mål om maksimalt fire uker opprettholdes, men at overføringen foregår sømløst.

Etter endt behandling i tverrfaglig behandlerteam henvises pasienten til tannhelsehjelp i tannbehandlerteam. Henvisningen inneholder momenter som er viktige å ta hensyn til i den videre behandlingen og inkluderer en mestringsplan som lages i samarbeid med pasienten.

Ikke alle nyttiggjør seg tilbudet og noen blir værende lenge i tilbudet, noe som betyr økte ventelister, og dermed lenger ventetid for nye pasienter.

Det foreslås derfor at det etter ca. et halvt år i tverrfaglig behandlerteam, foretas en vurdering av hvorvidt pasienten evner å nyttiggjøre seg tilbudet. Vurderingen foretas av psykolog og tannlege i samarbeid. Hvis vurderingen er at pasienten ikke nyttiggjør seg tilbudet, avsluttes forløpet.

Det foreslås også at det i det videre forløpet jevnlig foretas en vurdering av pasientens motivasjon for og evne til å nyttiggjøre seg tilbudet. Vurderingen foretas av psykolog og tannlege i samarbeid. Om nødvendig kan hen tilbakeføres til tverrfaglig behandlerteam for oppfriskningstimer, eller forløpet avsluttes.

En problemstilling er at pasientene som ikke nyttiggjør seg tilbudet og som av denne grunnen bør avsluttes, ikke har noe godt alternativ for tannhelsehjelp. Med krav om henvisning vil henviser motta epikrise og dermed ha et ansvar for videre oppfølging av pasienten, eventuelt for å henvise videre til fastlege, et psykiatrisk tilbud eller psykologisk hjelp. Ved endringer i pasientens situasjon kan det på nytt henvises til TOO-tilbudet.

Det er utarbeidet faglige veiledere for tverrfaglig behandlerteam og tannbehandlerteam i regi av TOO-koordineringsgruppe og TOO-faggruppe, men disse er ikke implementert overalt i tannhelsetjenesten.

For å bidra til et mer enhetlig og likeverdig tilbud anbefaler Helsedirektoratet at de faglige veiledere utarbeidet av TOO-koordineringsgruppe og TOO-faggruppe tilpasses eventuelle endringer i tilbudet som følge av evalueringen og Helsedirektoratet sin tilrådning, og deretter implementeres. 

Sist faglig oppdatert: 27. september 2023