E-konsultasjon og sykmelding. En utredning av e-konsultasjon som grunnlag for vurdering av arbeidsuførhet ved krav om sykepenger

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med Helsedirektoratet vurdert konsekvensen av å tillate sykmelding ved e-konsultasjoner. Direktoratene leverte en samlet utredning den 19. mars 2020. Direktoratene mener at e-konsultasjon kan være et godt verktøy for den som sykmelder i mange situasjoner og anbefaler å tillate e-konsultasjon som grunnlag for sykmelding, så lenge pasienten er kjent for den som sykmelder.