Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Behandling og oppfølging

Forløpstid
  • Poliklinikk og døgnenhet: 0 kalenderdager fra avsluttet avrusning til annen behandling starter.
  • Poliklinikk: Inntil 14 kalenderdager (2 uker) fra klinisk beslutning til første evaluering.
  • Døgnenhet: Inntil 7 kalenderdager (1 uke) fra klinisk beslutning til første evaluering.
  • Poliklinikk og døgnenhet: Inntil 42 kalenderdager (6 uker) mellom hver evaluering.
  • Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering i helsetjenester. Individuelle vurderinger må komme i tillegg til tidsangivelsene slik at det handles raskere der forsvarlighetskravet tilsier det.

Først publisert: 02. oktober 2019 Siste faglige endring: 30. september 2022