Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal helseberedskapskonferanse 2023: Psykososial beredskap i kommunene

Person som legger en trøstende hånd på en annen persons skulder

Velkommen til Nasjonal helseberedskapskonferanse 2023. Temaet i år er psykososial beredskap i kommunene.

  • 7.–8. november 2023
  • Scandic Ishavshotel, Tromsø
  • Gjennomført, se opptak og presentasjoner
Konferanse

Opptak

Presentasjoner

I denne konferansen vil du blant annet få høre om traumer og resiliens i møtet med kriser og katastrofer, kriseberedskap i kommunene og intersektorielt samarbeid. 

Konferansen er godkjent av:

  • Legeforeningen med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 14 timer.
  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 10 timer.

Send en epost til liv.arntzen.lochen@helsedir.no hvis du har behov for kursbevis.

Målgrupper

Konferansen er for deg som jobber med psykososial beredskap og beredskapsledelse i kommunen, eller i sektor som samarbeider med kommunene.

Konferansen er også for deg som jobber med psykososial støtte i kriseteam, på legevakt, på sykehus, i skole, i politi eller i frivillig organisasjon, eller som har interesse for tverrsektorielle problemstillinger og utfordringer og ønsker ny input.

Innhold

Et sentralt spørsmål i årets konferanse er hva som gjør at det er en stor andel som klarer seg godt til tross for svært belastende erfaringer.

Ved å styrke faktorene som bidrar til motstandskraft hos den enkelte og i samfunnet, kan vi forebygge og dempe senvirkningene etter traumer.

Vi retter derfor oppmerksomheten mot resiliens og traumer etter kriser, kriseberedskap- og øvelser og intersektorielt samarbeid.

Kommunenes arbeid med psykososial beredskap vies stor plass. 

Vi vil få høre fra kommuner som har vært rammet av uforutsette kriser, og bli kjent med kommuner som har krisekommunikasjon, beredskapsplaner og psykososiale beredskapsøvelser på dagsorden. 

Program 

Du kan også se programmet her (PDF).

Se bio for deltakerne her (PDF)

Psykososial beredskap – dag 1

Ordstyrere: Linda Granlund og Jakob Linhave

08:00-08:50

Registrering og kaffe

Dagens tema

Psykososial beredskap – en sentral del av det totale beredskapsansvaret

09:00- 09:15

Velkommen og formell åpning
- statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker
- statssekretær HOD Ellen Rønning- Arnesen

09:15-09:25

Introduksjon ved helsedirektør Bjørn Guldvog

09:25-09:40

Krisespekteret har endret seg – hva må vi forberede oss på? assisterende helsedirektør
Espen Rostrup Nakstad 

09:40-09:55

Psykososial beredskap og oppfølging – et historisk blikk
prosjektleder
Freja Ulvestad Kärki, Helsedirektoratet 

09:55-10:30

Pause

TEMA 1: Traumer og resiliens

10:30 – 11:00

Hvordan reagerer særskilte grupper på kriser og katastrofer, og hva bidrar til mestring/ resiliens. Barn og unge, samt flyktninger 
Marianne Straume, Klinikk for krisepsykologi ved UiB

11:00-11:30

Operativ resilienstrening av sivilt og militært helsepersonell som en hjørnesten i det psykososiale Totalforsvaret - med erfaringer fra Ukrainakrigen.
Haakon Engen, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS)

11:30 – 12:30

LUNSJ

12:30 – 13:00

Ivaretakelse av minoriteter - Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)
Amund Peder Teigmo, klinikkleder Finnmarkssykehuset

13:00 – 13:30

Oppfølging etter selvmord – et samarbeid mellom LEVE Nordland og kriseteamet i Bodø v/
Odd Eidner, LEVE Nordland og Marit Lund Hansen, kriseteamet i Bodø

TEMA 2: Psykososial beredskap og oppfølging i kommunene

13:30 -14:10

Psykososiale kriser – nettverk og opplæring i kommunene Marit Elverland og Ann Christin Elvemo, RVTS Nord og Lise Eilin Stene, NKVTS

14:10 – 14:35

Pause

14:35 – 15:55

 

Psykososiale beredskapsøvelser – eksempler fra kommuner

  • Bodø kommune, Anne Stemland Olsen
  • Skaun kommune, Eli Haugen
  • Alta kommune, John Helland

15:55 – 16:20

Planlegging og gjennomføring av psykososiale beredskapsøvelser
Nils-Petter Reinholdt, RVTS Øst

16:20 – 16:35

Oppsummerende betraktninger dag 1 og praktisk info
ordstyrer

19:00 –

Middag og musikalsk innslag fra Moddi 

 

Psykososial beredskap – dag 2

Ordstyrer: Helen Brandstorp

Dagens tema

Beredskap i urolige tider

08:30 – 08:35

Introduksjon til dag 2 "Beredskap i urolige tider".
ordstyrer 

TEMA 3: Håndtering av kriser og samarbeid med andre sektorer

08:35 – 09:00

Akutte kriser og katastrofer- samarbeid mellom kommune og spesialist-helsetjenesten fra et ledelsesperspektiv.
Aud Mork Bredesen, Gjerdrum kommune

09:00 – 09:25

Samarbeid med politiet – evakuerte- og pårørendesenter (EPS) Innlandssamarbeidet kommuner og politi.
Pål Erik Teigen, politiet og Pernilla Egedius, tjenesteleder helse og omsorg, Gjøvik kommune

09:25 – 09:50

Betydningen av støttegrupper 
Rita Sormul, Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN)

09:50 – 10:10

Pause

Tema 4:  Å være forberedt på det uforutsette – læring, refleksjoner og viktige grep fremover

10:10 – 10:40

Krisekommunikasjon – hvordan påvirkes vi, og hva har vi lært av de store katastrofene?
Gase Handeland, strømmestiftelsen

10:40 – 11:20

Psykososial håndtering og oppfølging etter snøskredet i Lyngen
Hans-Olav Holtermann Eriksen, kommuneoverlege

11:20 – 11:45

Ivaretakelse av mannskaper – bruk av debrief/ettersamtale etter hendelser
Ellen Rykkja Gilbert, Norges Røde Kors

11:45 – 12:45

LUNSJ

12:45 – 13:10

Viktigheten av HMS etter katastrofer og kriser – nødetatenes kollegastøtteordning  
Joakim Hosen, Politidirektoratet

13:10 - 13:35

Totalberedskapskommisjonen – med vekt på psykososial beredskap
Cecilie Daae, direktør NKVTS

13:35 – 14:00

Pause

14:00 – 15:00

Paneldiskusjon og drøftelser i plenum

Hvordan kan vi sammen bidra til at psykososial beredskap blir en naturlig del av lederperspektivet og en integrert del av den totale beredskap – på alle forvaltningsnivå?

Paneldeltakere: Haakon Engen (Institutt for militærpsykatri og stressmestring), Cecilie Daae (direktør for NKVTS), Aud Mork Bredesen (kommunalsjef oppvekst, Gjerdrum kommune) og Bård Magne Pedersen (ass statsforvalter i Troms og Finnmark)

15:00 – 15:15

Avslutning
ordstyrer

 

Først publisert: 30.05.2023 Siste faglige endring: 30.05.2023 Se tidligere versjoner