KAPITTEL 3
Psykisk helse og livskvalitet – lokalt folkehelsearbeid

Psykisk helse i folkehelsearbeidet og hvordan psykisk uhelse påvirker livskvalitet. Om stress og mestring, sosial støtte, deltakelse, nettverk, nærmiljø, fritid og frivillighet, og hvordan kommunen kan jobbe systematisk med dette. 

Først publisert: 01. juni 2017 Sist faglig oppdatert: 01. juni 2017