9. Psykisk helse og livskvalitet – lokalt folkehelsearbeid

Psykisk helse i folkehelsearbeidet og hvordan psykisk uhelse påvirker livskvalitet. Om stress og mestring, sosial støtte, deltakelse, nettverk, nærmiljø, fritid og frivillighet, og hvordan kommunen kan jobbe systematisk med dette. 

9.1 ​Kunnskapsgrunnlag

9.2 Tiltak og virkemidler

9.3 Regelverk

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2017