10. Økonomi – lokalt folkehelsearbeid

Helsen i befolkningen blir gradvis bedre med økende inntekt. Kommunens utforming av tjenester og velferdsordninger kan ha stor betydning for innbyggernes økonomi, og dermed også for helsen og fordeling av helse i befolkningen.

10.1 Kunnskapsgrunnlag

10.2 Tiltak og virkemidler

10.3 Eksempler

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2017