Alle publikasjoner

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer

Forsiden av publikasjon: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2011Antall sider:356
  • IS-nummer: IS-1881
Målgruppe: Personer med bakgrunn i helsefag og andre som arbeider med kostholdsrelaterte problemstillinger.
​Sammenhengen mellom kosthold og helse er kompleks, og den internasjonale forskningen på dette fagområdet er omfattende. For å oppsummere denne forskningen på en systematisk måte, nedsatte Nasjonalt råd for ernæring en arbeidsgruppe i 2006 med oppdrag å oppdatere det faglige grunnlaget for nasjonale kostråd.

Rapporten beskriver både metodologien og det vitenskapelige grunnlaget som ligger bak kostrådene og konkluderer med konkrete kostråd. Det er lagt vekt på at rapporten skal være systematisk og uavhengig, og at prosessen som har ledet fram til rådene har vært åpen og transparent.