8. Endringslogg

29. september

 • Lagt inn forbehold om lokale tiltak på forsiden

28. september

Oppdatert 4. versjon er publisert 28. september 2020 med følgende endringer i hovedtrekk:

 • Skolens rolle ved utbrudd og smittesporing
 • Tydeliggjøring av råd for ansatte
 • Råd om ivaretagelse av sårbare elever
 • Råd om samlinger på tvers av skoler
 • Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd, inkludert informasjon om munnbind og ventilasjon
 • Fjernet detaljert informasjon om symptomer, viruset og sykdommen, når man kan møte på skolen, flytskjema for håndtering av syke på skolen, risikogrupper. Henviser til FHI sine nettsider for oppdatert informasjon
 • Forkortet informasjon om ungdom med kroniske sykdommer og tilstander. Henviser til Norsk barnelegeforenings nettsider

11. september

 • Kapittel 3.2 – Syke personer skal ikke være på skolen: Oppdatert med presiseringer rundt når man kan komme tilbake til skolen og med informasjon om når man bør testes.

8. september:

 • Kapittel 3.2 – Syke personer skal ikke være på skolen: Oppdatert rådet for når man kan møte på skolen og lagt inn lenke til FHIs informasjon om symptomer.

24. august

 • Kapittel 3.4 - Redusert kontakt mellom personer: Oppdatert med en språklig presisering om felles kantine. Før: «Ved felles kantine, bør ulike kohorter sitte sammen.» Nå: «Ved felles kantine, bør ulike kohorter ikke blandes.»

26. juni

 • Kapittel 3.2 - Syke personer skal ikke være på skolen: Oppdatert med råd for luftveissymptomer: ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever og ansatte kan komme tilbake når de er symptomfrie. Flytskjemaet for håndtering av syke elever er også oppdatert.

5. juni

 • Lagt til lenke til Utdanningsdirektoratets informasjon om skoleskyss i kapittel 3.4 Redusert kontakt mellom personer.

29. mai

 • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak.
 • Forbedrede råd for skånsom håndvask.
 • Fjernet kapittel om smittevernråd ved gjennomføring muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

19. mai

 • Kapittel 3.3 - God hygiene: Lagt inn lenke til Folkehelseinstituttets reviderte råd om håndvask og til plakater for bruk i barnehagen.

12. mai

Fjernet kapittelet om hvordan gjennomføre eksamen i tråd med regler om smittevern, da eksamen er avlyst denne våren.

7. mai

Andre versjon av veilederen er publisert. Endringer i denne utgaven er:

Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak:

 • Det oppfordres til å opprette kohorter på mindre enn 20 elever.
 • For praktisk gjennomføring kan en hel skoleklasse på ungdomstrinnet regnes som en kohort, så lenge avstandsanbefalingen på en meter kan overholdes i alle situasjoner.
 • Det viktigste kontaktreduserende tiltaket på videregående skoler er å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner.
 • Ved fysisk plassmangel på skolen kan det innføres alternerende dager, ulik oppmøtetid og alternative lokaler.

Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd

 • Prioritering av de tre hovedtiltakene:
  (1) Syke personer skal ikke være på skolen. (2) God hygiene (3) Redusert kontakt mellom personer
 • Presisering av kommunehelsetjenestens rolle.
 • Gjennomføring av større arrangementer må gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet.
 • Ved bruk av skoleskyss henvises til det veileder for smittevern i kollektivtransport.

FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 28. september 2020