Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Senfølger og rehabilitering etter covid-19

De fleste som gjennomgår covid-19 blir friske, men noen kan få vedvarende plager.

Det er flere infeksjonssykdommer som kan gi såkalte postinfeksiøse symptomer etter at den akutte infeksjonssykdommen er over (se FHI - senfølger etter covid-19)

Uavhengig av diagnose kan pasienter med alvorlige sykdomsforløp og lengre opphold på intensivavdeling ha nytte av og behov for rehabilitering.  Også personer som har hatt et relativt mildt sykdomsforløp med lette eller moderate symptomer kan få senfølger som kan gå ut over livskvalitet og funksjonsevne. 

Kapittel 11.1 "senfølger etter covid 19" henviser til temasiden på Helsenorge.no om senfølger etter covid 19. Her finnes informasjon om senfølger etter covid 19, råd til hva man kan gjøre selv for å lette hverdagen dersom man opplever plager etter gjennomgått covid 19 og informasjon til hvor man kan søke hjelp dersom plagene ikke går over.

Kapittel 11.2 "rehabilitering etter covid 19" inneholder råd til helsepersonell om ivaretakelse av rehabiliteringsbehov etter covid-19 sykdom. Behovet for rehabilitering er spesielt stort for de som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp, men disse rådene retter seg også til pasienter som ikke har vært innlagt på sykehus, men som har vedvarende funksjonsproblemer etter covid-19 sykdom.

11.1. Senfølger etter covid-19

11.2. Rehabilitering etter covid-19

Siste faglige endring: 02. desember 2021