Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19)

Oversikt over faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Under pandemien ble faglige grunnlag, som ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, publisert etter hvert som regjeringens beslutninger ble offentliggjort. Etter en gjennomgang har vi nå også publisert mange av de gjenstående faglige grunnlagene. Noe arbeid gjenstår – artikkelen vil bli oppdatert fortløpende. 

Tips: Vend mobil/nettbrett for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Oppdrag 1 – 99

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet 1 – 99
OppdragsnummerTittelEtterpublisert høst 2023 (JA hvis aktuelt)
1Koordineringsfullmakt i forbindelse med helseberedskap mot coronavirus (oppdrag 1)
Besvart 28. februar 2020. Publisert 24. august 2023
JA
2Finner ikke skriftlig besvarelse i Helsedirektoratet. 
3Etablere hjemmel for å begrense parallelleksport av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr (oppdrag 3)
Besvart 19. februar 2020. Publisert 24. august 2023
JA
4Oppdraget gikk til Statens legemiddelverk. Ikke besvart av Helsedirektoratet. 
5Om informasjon til døve og hørselshemmede om koronaviruset (oppdrag 5)
Besvart 7. april 2020. Publisert 24. august 2023
JA
8Fulgt opp ved økt telefonkapasitet. 
10Intensivplasser til helse- og omsorgstjenesten for å håndtere virusutbruddet (oppdrag 10)
Besvart 12. mars 2020. Publisert 24. august 2023
JA
11Oversendelse av utkast til forskrift om endring av forskrifter om medisinsk utstyr (oppdrag 11) med tilhørende utkast til forskrift fra Statens legemiddelverk
Besvart 6. mars 2020. Publisert 24. august 2023
JA
12Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
13Finner ikke skriftlig besvarelse i Helsedirektoratet. 
14Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
17

Om å etablere nasjonalt intensiv- og pandemiregister og å samordne forskning på tvers av de regionale helseforetakene (oppdrag 17)
Besvart 23. mars 2020. Publisert 24. august 2023

JA
19

Kartlegging av mulig reserve sengekapasitet som kan frigjøres og rekvireres i en beredskapssituasjon (oppdrag 19) 
Besvart 27. mars 2020. Publisert 24. august 2023

med tilhørende:

Besvart 27. mars 2020. Publisert 30. august 2023

JA
20Løpende oppdrag. 
21Oppdraget gikk til FHI. Ikke besvart av Helsedirektoratet. 
23Alternativ anvendelse av adkomstsenter Østfold - Bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet (oppdrag 23)
Besvart 25. mars 2020. Publisert 24. august 2023
JA
25Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
26Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
27Foreleggelse av forslag til praktisering av utveksling av dokumenter på trygdefeltet (oppdrag 27)
Besvart 29. april 2020. Publisert 24. august 2023
JA
28Sverige om testkapasitet - FHIs svar på spørsmål fra det svenske Socialdepartementet (oppdrag 28)
Besvart 26. mars 2020. Publisert 24. august 2023
JA
29Påskeåpne barnehager og skoler (oppdrag 29)
Besvart 26. mars 2020. Publisert 24. august 2023
JA
30Vurdering av innlandsreiser i påsken (oppdrag 30)
Besvart 27. mars 2020. Publisert 24. august 2023
JA
31Ny Covid-19 forskrift - evt. behov for oppdatering av Hdir anbefalinger (oppdrag 31) med tilhørende anbefaling om avstand og anbefaling om isolasjon
Besvart 27. mars 2020. Publisert 24. august 2023
JA
32Forslag om å økte bevilgninger ifm koronautbruddet for berørte underliggende etater - Revidert nasjonalbudsjett RNB (oppdrag 32) med tilhørende vedlegg i Excel
Besvart 30. mars 2020. Publisert 24. august 2023
JA
34Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
40Webløsning for elektroniske meldinger om dødsfall (oppdrag 40)
Besvart 3. april 2020. Publisert 24. august 2023
JA
43Utsatte barn og unge (oppdrag 43)
Besvart 17. april 2020. Publisert 24. august 2023
JA
47Finner ikke skriftlig besvarelse i Helsedirektoratet. 
48 og 66Løpende oppdrag om legemiddelberedskap, ansvarsforhold og rapportering. 
50 AHelsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ytterligere skjerming av personer i risikogrupper (oppdrag 50 A)
Besvart 24. april 2020. Publisert 22. januar 2021
 
51Spørsmål fra Stortinget nr 1350 til skriftlig besvarelse – Tiltak for å trygge helsevesenet i små bygdelag og sesongarbeidere under pandemien (oppdrag 51)
Besvart 23. april 2020. Publisert 4. september 2023
JA
52

Veileder for smitteverntiltak i domstolene – svarbrev om leveranse fra FHI (oppdrag 52) med tilhørende

Besvart 29. april 2020. Publisert 30. august 2023

JA
53Besøksstans og sosial isolering (oppdrag 53) med oppsummerte anbefalinger
Besvart 30. april 2020. Publisert 24. august 2023
JA
54Anbefaling om kontaktreduksjon og spørsmål om lemping av tiltak (oppdrag 54)
Besvart 28. april 2020. Publisert 24. august 2023
JA
56

Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner (oppdrag 56)
Besvart 24. april 2020. Publisert 4. september 2023

Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasitet (oppdrag 56)
Besvart 7. mai 2020. Publisert 4. september 2023

JA
57Finner ikke skriftlig besvarelse i Helsedirektoratet. 
58-4 og 74Tydeliggjøring av svar på oppdrag 58-4 om karantenepraksis og svar på oppdrag 74 om innreisekaratene 
Besvart 14. mai 2020. Publisert 15. mai 2020
 
59Vurdere endringer i veilederne for barnehage og skole (oppdrag 59)
Besvart 16. mai 2020. Publisert 4. september 2023
JA
60

Spørsmål fra Stortinget nr 1503 til skriftlig besvarelse – Tilstrekkelig smittevernutstyr og prøvetakingsutstyr til kommunene for å oppfylle ambisjonen om økt testing (oppdrag 60)
Besvart 7. mai 2020. Publisert 4. september 2023

JA

61 og 65

Hvilke smittevernråd som skal gis til idretten og fra når disse skal gjelde (oppdrag 61)
Besvart 6. mai 2020. Publisert 4. september 2023

Toppfotball (oppdrag 65 del 1)
Besvart 7. mai 2020. Publisert 4. september 2023

Breddeidrett (oppdrag 65 del 2)
Besvart 7. mai 2020. Publisert 4. september 2023

Breddeidrett – oppfølgingsspørsmål (oppdrag 65 del 2)
Besvart 8. mai 2020. Publisert 4. september 2023

JA

62Om prioritering av utenlandsstudenter som ønsker testing sendt fra Helsedirektoratet (oppdrag 62)
Besvart 7. mai 2020. Publisert 24. august 2023
JA
63Bruk av smittevernutstyr i kommunene (oppdrag 63)
Besvart 8. mai 2020. Publisert 24. august 2023
JA
64Kommunalt planscenario - Rapportering på planer for å møte de forutsetningene som ligger i planscenarioet (oppdrag 64)
Besvart 11. juni 2020. Publisert 24. august 2023
JA
65Se oppdrag 61 
66Se oppdrag 48 
67 del 1 e)Ferie- og fritidsreiser (oppdrag 67 del 1 e))
Besvart 14. mai 2020. Publisert 15. mai 2020
 
68Veileder for bruk av hjemmekontor som virkemiddel for å redusere smitte og råd for tilrettelegging av arbeidsplasser (oppdrag 68)
Besvart 15. mai 2020. Publisert 24. august 2023
JA
69

Anbefalinger for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering (oppdrag 69)
Besvart 27. mai 2020. Publisert 4. september 2023

Justerte anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner (oppdrag 69)
Besvart 4. juni 2020. Publisert 4. september 2023

JA

70Reise til Longyearbyen fra andre steder på Svalbard (oppdrag 70)
Besvart 12. mai 2020. Publisert 27. august 2023
JA
71Unntak fra karanteneplikt for personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon (oppdrag 71)
Besvart 12. mai 2020. Publisert 27. august 2023
JA
72Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
73Bruk av Standard Norge til å etablere bransjestandarder for smittevern under covid-19 (oppdrag 73)
Besvart 16. mai 2020. Publisert 24. august 2023
JA
74Se oppdrag 58-4 
75Veileder for luftfarten og nye råd fra EASA (oppdrag 75)
Besvart 15. mai 2020. Publisert 27. august 2023
JA
76Endringer i covid-19-forskriften –vurdering treningssentre (oppdrag 76)
Besvart 20. mai 2020. Publisert 30. august 2023
JA
77Spørreundersøkelse nr. 2 fra DG GROW om Covid-19 og yrker
med harmonisert utdanning etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet (direktiv 2005/36/EF) (oppdrag 77)

Besvart 20. mai 2020. Publisert 30. august 2023
JA
78

Brev til kommuner og RHF om normalisering av drift under gode smittevernfaglige betingelser (oppdrag 78)
Besvart 12. juni 2020. Publisert 4. september 2023

JA
79Vurdering om hvordan det kan åpnes for mer bredde- barne- og ungdomsidrett fra 1 eller 15 juni (oppdrag 79)
Besvart 28. mai 2020. Publisert 24. august 2023
JA
80Spørsmål angående kontaktsporing og sjekk karantenetiltak - Question concerning contact tracing and check quarantine measures (oppdrag 80)
Besvart 20. mai 2020. Publisert 29. august 2023
JA
81 og 94

Karantenekrav for innreise av arbeidstakere fra andre nordiske land til Norge (oppdrag 81 del 1)
Besvart 22. mai 2020. Publisert 11. september 2023

Innreise, arbeidsreiser m.m. (oppdrag 81 del 2,3,5 og oppdrag 94)
Besvart 7. juni 2020. Publisert 11. september 2023

JA
82Anslag på aktivitet i spesialisthelsetjenesten (oppdrag 82)
Besvart 22. juni 2020. Publisert 30. august 2023
JA
83Vurdering av avstandsregelen etter 1. september (oppdrag 83)
Besvart 22. mai 2020. Publisert 4. september 2023
JA
84Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om styrking av overvåkingssystemene vedrørende covid-19 (oppdrag 84)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. juni 2020. Publisert 29. januar 2021
 
85Finnes ikke fordi dette nummeret ikke ble benyttet  
86Behov for særskilte tiltak for helsepersonell i tilfeller hvor disse er «øvrige nærkontakter» (oppdrag 86)
Besvart 26. mai 2020. Publisert 4. september 2023 
JA
87Rask formidling av prøvesvar og varsling til kommunene om covid-19 (oppdrag 87)
Besvart 8. juni 2020. Publisert 17. desember 2020
 
88

Om tiltak etter 15. juni 2020 (oppdrag 88)
Besvart 3. juni 2020. Publisert 15. september 2023

Følgebrev fra Helsedirektoratet ved ettersendelse av Folkehelseinstituttet sine faglige vurderinger (oppdrag 88)
Besvart 4. juni 2020. Publisert 15. september 2023

JA
89Åpning av tivoli og sirkus (oppdrag 89)
Besvart 28. mai 2020. Publisert 30. august 2023
JA
90Hjemmekontor (oppdrag 90)
Besvart 5. juni 2020. Publisert 5. juni 2020
 
91Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)s retningslinjer for luftfarten - vurdering av betydning for Veileder for smittevern i luftfarten (oppdrag 91)
Besvart 4. juni 2020. Publisert 11. juni 2020
 

93 del 2

Samordning av planer for lokal koordinering av håndteringen av covid-19-pandemien (oppdrag 93 del 2)
Besvart 11. juni 2020. Publisert 4. september 2023
JA
94Se oppdrag 81 
95 del 1 og 2Smittevernutstyr (oppdrag 95 del 1 og 2)
Besvart 22. juli 2020. Publisert 27. august 2023
JA
96Spørsmål  fra Stortinget nr 1792 til skriftlig besvarelse – Tilstrekkelig smittevernstyr ved en evt ny smittebølge til høsten (oppdrag 96)
Besvart 8. juni 2020. Publisert 4. september 2023
JA
97Vurdering av gjenåpning av toppidretten (oppdrag 97)
Besvart juni 2020. Publisert 24. august 2023
JA
98Krav til 1 meter avstand for de som gjennomfører arrangementer (oppdrag 98)
Besvart 9. juni 2020. Publisert 30. august 2023
JA
99Bruk av kohorter ved arrangementer (oppdrag 99)
Besvart 4. juli 2020. Publisert 30. august 2023

JA

Oppdrag 100 – 199

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet 100 – 199
OppdragsnummerTittelEtterpublisert høst 2023 (JA hvis aktuelt)

101 og 102

Kriterier for unntak fra innreisekarantene (oppdrag 101) og Fritak fra karanteneplikt for arbeidsreisende (oppdrag 102)
Besvart 9. juni 2020. Publisert 4. september 2023

JA

102Se oppdrag 101 
104

Om arbeidsreisende og karanteneplikten (oppdrag 104)
Besvart 10. juni 2020. Publisert 4. september 2023

Tilleggskommentarer til oppdrag 104
Besvart 10. juni 2020. Publisert 11. september 2023

JA
107Unntak fra karanteneplikt for arbeidsreisende fra EU/EØS (oppdrag 107)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. juni 2020. Publisert 9. februar 2021.
 
110 nr. 1 og 2Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets reviderte svar om løpende vurdering av Covid-19
forskriften - Delleveranse 4 - Vurdering av smitteverntiltakene for arrangementer (Oppdrag 110 nr. 1 og 2, usladdet versjon)
 (Anbefaling om varemesser ble endret gjennom oppdrag oppdrag 204, 30. oktober)
Besvart 21. oktober 2020. Publisert 7. januar 2021
 
110 del 3 og oppdrag 132Om behov for justering i strategi og tiltak (oppdrag 110 del 3 og oppdrag 132)
Besvart 14. august 2020. Publisert 27. august 2023
JA
114Norsk hurtigspesifikasjon covid-19 - Avtale mellom Helsedirektoratet og Standard Norge (oppdrag 114)
Besvart 27. april 2021. Publisert 24. august 2023
JA
120Vurdering av smittevernfaglige konsekvenser av å tillate ilandstigning av mannskap og passasjerer på cruiseskip som ankommer Norge etter 15.07.2020 (oppdrag 120)
Besvart 2. juli 2020. Publisert 25. august 2023
JA
121Om avstandskrav ved idrettsarrangementer der utøverne er under 20 år (oppdrag121)
Besvart 22. juli 2020. Publisert 25. august 2023
JA
123Vurdering av kriterier for reiser til tredjeland (oppdrag 123)
Besvart 31. juli 2020. Publisert 25. august 2023
JA
125Bruk av offentlig transport ved innreisekarantene (oppdrag 125)
Besvart 24. juli 2020. Publisert 25. august 2023
JA
126Tiltak og vurderinger angående bruk av regionale data for å tilpasse reiserestriksjoner (oppdrag 126)
Besvart 30. juli 2020. Publisert 25. august 2023
JA
128Tilleggsoppdrag til oppdrag 116 - Vurdering av land som kan gå fra grønn til rød (oppdrag 128)
Besvart 28. juli 2020. Publisert 25. august 2023
JA
129Helsedirektoratets svar på oppdrag om å utrede løsninger for tilfredsstillende varsling til kommunelegen om nye smittetilfeller (oppdrag 129)
Besvart av Helsedirektoratet 15. september 2020. Publisert 29. januar 2021
 
130 og 140Anbefaling om munnbind og tøymasker (oppdrag 130 og tilleggsoppdrag 140)
Besvart 13. august 2020. Publisert 25. august 2023
JA
131Forslag til svar på spørsmål fra TV2 (oppdrag 131)
Besvart 30. juli 2020. Publisert 25. august 2023
JA
132Se oppdrag 110 del 3 
133Bistand til å svare ut forespørsel fra Turkemenistans ambassade i London (oppdrag 133)
Besvart 6. august 2020. Publisert 11. september 2023
JA
134Om gjenåpning breddeidrett (oppdrag 134)
Besvart 5. august 2020. Publisert 25. august 2023
JA
136 og 139

Teststasjoner point-of-entry (oppdrag 136 og 139)
Besvart 11. august 2020. Publisert 11. september 2023

Rapport oppdrag 139 – Evaluering av etablering av testsentre ved grenseoverganger
Besvart 29. september 2020. Publisert 11. september 2023.

 

Endelig kostnadsanslag 2020 for testsentre ved grensestasjoner (tilleggsoppdrag 139)

Besvart 6. oktober 2020. Publisert 11. september 2023

JA
138Gjennomgang og vurdering av regelverk og veileder for kystcruise (oppdrag 138)
Besvart 14. august 2020. Publisert 29. august 2023
JA
139Se oppdrag 136 
140Se oppdrag 130 
142Oppdrag om gjenåpning av trening med nærkontakt for voksne over 20 år i breddeidretten (oppdrag 142)
Besvart 19. august 2020. Publisert 24. august 2023
JA
143Om TISK (testing, isolering, smitteoppsporing, karantene) (oppdrag 143)
Besvart 14. august 2020. Publisert 25. august 2023
JA
144Om oppfølging og koordinering av arbeidet med kystcruise på og rundt Svalbard og kystcruise langs norskekysten (oppdrag 144)
Besvart 25. november 2020. Publisert 25. august 2023
JA
145Smittevernfaglig vurdering av UDs Retningslinjer for besøk av utenlandske delegasjoner (oppdrag 145)
Besvart 21. august 2020. Publisert 25. august 2023
JA
146Om barn og smitte (oppdrag 146)
Besvart 19. august 2020. Publisert 24. august 2023
JA
147Forskriftsregulering av private sammenkomster (oppdrag 147)
Besvart 25. august 2020. Publisert 25. august 2023
JA
148Smittevernfaglig vurdering av landslagskampen i fotball mellom Norge-Østerrike (oppdrag 148)
Besvart 23. august 2020. Publisert 24. august 2023
JA
149Sjøfolk i transitt over Storskog (oppdrag 149)
Besvart 28. august 2020. Publisert 29. august 2023
JA
150Råd om munnbind ved offentlig transport når det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand – oppdatering i uke 35 (oppdrag 150)
Besvart 28. august 2020. Publisert 28. august 2020
 
151

Vurdering av gjenåpning mv. (oppdrag 151)
Besvart 3. september 2020. Publisert 29. august 2023

Avklaringer til pkt. 2 (oppdrag 151)
Besvart 4. september 2020. Publisert 29. august 2023

Avklaringer til pkt. 1, 3, 4, 5 (oppdrag 151)
Besvart 4. september 2020. Publisert 29. august 2023

Notat om skjenkestopp i utelivet (oppdrag 151)
Besvart september 2020. Publisert 29. august 2023

JA
152Trafikklysmodellen (oppdrag 152)
Besvart 10. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
153Krav om testing for arbeids- og oppdragstakere innenfor publikumsrettede serviceyrker (oppdrag 153)
Besvart 3. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
154

Kartlegging av landets kommunelegeressurser (oppdrag 154)
Besvart 16. september 2020. Publisert 29. august 2023

Ettersendt samlet rapport om fylkesmennenes kartlegging av  kommunelegeressursene (oppdrag 154)
Besvart 18. september 2020. Publisert 29. august 2023

JA
155

Om internasjonale idrettsarrangementer høst 2020 (oppdrag 155 del 1)
Besvart 7. september 2020. Publisert 24. august 2023

Om internasjonale idrettsarrangementer høst 2020 (oppdrag 155 del 2)
Besvart 11. september 2020. Publisert 24. august 2023

JA
156 del 3Oppdatering av tekstene om midlertidige koronalover, oppdrag 156 del 1 og 2 (oppdrag 156 del 3)
Besvart 28. august 2020. Publisert 25. august 2023
JA
158TISK – evaluering og eventuell revidering (oppdrag 158)
Besvart 18. september 2020. Publisert 29. august 2023
JA
159Bistand til å svare på spørsmål fra Nærings- og fiskeridepartementet om buffet (oppdrag 159)
Besvart 3. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
160Veiledning om smittevernfaglig forsvarlig utreise fra Norge for personer som er i innreisekarantene (oppdrag 160)
Besvart 11. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
161Vurdering av erfaring med utbrudd (oppdrag 161)
Besvart 8. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
162Vurdering av unntaket i covid-19-forskriften § 6 første ledd (oppdrag 162)
Besvart 10. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
163Testing av driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner (oppdrag 163)
Besvart 15. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
164Om innreisekarantene (oppdrag 164)
Besvart 11. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
166Nasjonalt beredskapslager og anskaffelse av smittevernutstyr til kommuner og RHF fremover (oppdrag 166)
Besvart 15. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
167Spørsmål ifm forbud mot private samlinger - rundskriv (oppdrag 167)
Besvart 15. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
168 og 177

Om konkret vurdering av smittesituasjonen mtp. gjenåpning (oppdrag 168 og 177)
Besvart 23. september 2020. Publisert 25. august 2023

Om vurdering av smittesituasjonen med tanke på gjenåpning av breddeidretten (oppdrag 168)
Besvart 17. september 2020. Publisert 24. august 2023

Om vurdering av smittesituasjonen med tanke på videre åpning – FHIs vurdering uke 42 (oppdrag 168)
Besvart 14. oktober 2020. Publisert 24. august 2023

JA
169Om kommunikasjon om forventning til kommunenes håndtering (oppdrag 169)
Besvart 15. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
170Om ressursbruk TISK (oppdrag 170)
Besvart 14. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
172

Status for svartider - Om testkapasitet og ventetider (oppdrag 172)
Besvart (dato mangler). Publisert 25. august 2023

JA
174

Forslag til utnyttelse av nødrespiratorer - Foreløpig svar (oppdrag 174)
Besvart 22. oktober 2020. Publisert 24. august 2023

Forslag til utnyttelse av nødrespiratorer - Supplerende informasjon (oppdrag 174)
Besvart 26. november 2020. Publisert 24. august 2023

JA
175Kompenserende tiltak for utenlandske sjøfolk i transitt over grensen - Oppfølging av oppdrag 149 (oppdrag 175)
Besvart 30. september 2020. Publisert 25. august 2023
JA
176Om veiledningsmateriell til kommunene om testing og testkapasitet (oppdrag 176)
Besvart 9. oktober 2020. Publisert 25. august 2023
JA
177Se oppdrag 168 
179

Ny vurdering av smittevernprotokoller for internasjonale idrettsarrangementer (oppdrag 179). Besvart (dato mangler). Publisert 27. august 2023

Tilleggsoppdrag til oppdrag 155 del 2 - Om vurdering av smittevernprotokoller for internasjonale idrettsarrangementer (oppdrag 179)
Besvart (dato mangler). Publisert 27. august 2023

Tilbakemelding reviderte smittevernprotokoller datert 10. november (oppdrag 179)
Besvart (dato mangler). Publisert 27. august 2023

JA
180Vurderinger av tiltaksnivå i skoler og barnehager (oppdrag 180)
Besvart 15. oktober 2020. Publisert 27. august 2023
JA
181Unntak fra innreisekarantene for studenter som dagpendler fra Sverige eller Finland (oppdrag 181)
Besvart 1. oktober 2020. Publisert 27. august 2023
JA
182Vurdering av særordning – fastleger (oppdrag 182)
Besvart 8. oktober 2020. Publisert 29. august 2023
JA
183Felles rapport om senvirkninger ved covid-19 fra FHI og Helsedirektoratet (oppdrag 183)
Besvart 15. oktober 2020. Publisert 27. august 2023
JA
185Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 185 om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden
Besvart 26. oktober 2020. Publisert 10. november 2020
 
186Ytterligere åpning for familiebesøk (oppdrag 186)
Besvart 6. oktober 2020. Publisert 16. oktober 2020
 
188Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om innreisekarantene, reiseråd mv. (oppdrag 188)
Besvart 23. oktober 2020. Publisert 8. november 2020
 
189Spørsmål fra Stortinget om nasjonale veiledere for arbeidere som bor i brakkerigger - Status for Standard Norge sitt arbeid med NHS-C19 standarder (oppdrag 189)
Besvart 13. oktober 2020. Publisert 27. august 2023
JA
190Videre gjenåpning av breddeidretten for voksne (oppdrag 190)
Besvart 27. oktober 2020. Publisert 24. august 2023
JA
191

Kommunenes innkjøp av smittevernutstyr, status per 20. november (oppdrag 191)
Besvart 25. november 2020. Publisert 29. august 2023

Kommunenes innkjøp av smittevernutstyr, status per 20. oktober (oppdrag 191)
Besvart 23. oktober 2020. Publisert 29. august 2023

JA
192Vurdere helsefaglige råd ved opphør av grensekontroll (oppdrag 192)
Besvart 20. oktober 2020. Publisert 27. august 2023
JA
193Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om presisering av diverse oppdrag om løpende vurderinger mtp. gjenåpning og ny vurdering til desember (oppdrag 193)
Besvart 27. november 2020. Publisert 15. desember 2020
 
194Flak på koronasituasjonen i Sogndal og Sunnfjord til SMK (oppdrag 194)
Besvart 19. oktober 2020. Publisert 29. august 2023
JA
195Nasjonal ID for utlendinger som skal testes på grensestasjon for covid-19 (oppdrag 195)
Besvart 13. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
196Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 196 om unntak fra innreisekarantene - Nobels
fredsprisutdeling

Besvart 23. oktober 2020. Publisert 10. november 2020
 
197

Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
Besvart 25. oktober 2020. Publisert 26. oktober 2020

Folkehelseinstituttets kommentarer til Helsedirektoratets svar på oppdrag 197
Besvart 25. oktober 2020. Publisert 26. oktober 2020

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 197
Besvart 25. oktober 2020. Publisert 26. oktober 2020

 
198

Helsedirektoratets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag 198
Besvart 29. oktober 2020. Publisert 30. oktober 2020

Helsedirektoratets svar på oppdrag 198 - vurdering av karantenereglene i covid-19-forskriften
Besvart 28. oktober 2020. Publisert 30. oktober 2020

Oversendelse av oppdrag 198
Besvart 28. oktober 2020. Publisert 30. oktober 2020

 
199Nye tiltak for å unngår smittespredning til eldre og andre sårbare grupper og virkninger av langvarig tiltak (oppdrag 199)
Besvart 6. november 2020. Publisert 27. august 2023
JA

Oppdrag 200 – 299

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet 200 – 299
OppdragsnummerTittelEtterpublisert høst 2023 (JA hvis aktuelt)
201Helsedirektoratets oppfølgingssvar på oppdrag 201
Besvart 30. oktober 2020. Publisert 5. november 2020
 
204Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om iverksettelse av endringer for varemesser og midlertidige markeder (oppdrag 204) (Denne besvarelsen endret etatenes anbefaling om varemesser i oppdrag 110)
Besvart 30. oktober 2020. Publisert 7. januar 2021
 
205Om permanent beredskapslager av smittevernutstyr (oppdrag 205)
Besvart 26. november 2020. Publisert 27. august 2023
JA
206Om tilgang på personlig smittevernutstyr, sprøyter og spisser (oppdrag 206)
Besvart 4. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
207 BOppfølging av oppdrag 207 – Om informasjon om nasjonale og lokale koronatiltak på helsenorge.no – (oppdrag 207 B)
Besvart 20. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
208

Helsedirektoratets anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om forsterkede tiltak (oppdrag 208)
Besvart 4. november 2020. Publisert 5. november 2020

FHIs svar på oppdrag 208
Besvart 3. november 2020. Publisert 5. november 2020

 
209Helsedirektoratet svar på oppdrag om unntak fra innreisekarantene ved bruk av fritidseiendommer i Norden (oppdrag 209)
Besvart 3. november 2020. Publisert 9. november 2020
 
211Vurdere tilpasning i karantenereglene for mannskapsbytte (oppdrag 211)
Besvart 3. november 2020. Publisert 18. september 2023
JA
212Om tiltak for å øke etterlevelsen av anbefalingene i veilederne for offentlig transport og skoleskyss (oppdrag 212)
Besvart 3. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
213Oppfordring til testing av arbeidsreisende (oppdrag 213)
Besvart 6. november 2020. Publisert 27. august 2023
JA
214Helsedirektoratets svar på oppdrag om behov for presisering av 10 sosiale kontakter samt ytterligere presiseringer etter oppdrag 208 (oppdrag 214)
Besvart 4. november 2020. Publisert 5. november 2020
 
215Oppdrag utgikk. 
216 og 226

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på tilleggsoppdrag om vurderinger rundt julen 2020 (oppdrag 216)
Besvart 20. november 2020. Publisert 18. desember 2020

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 216 og 226 - Eventuelle behov for videre innstramninger og
råd til kommunene

Besvart 17. november 2020. Publisert 3. desember 2020

 
217 og 217 B

Skjerming av helseinstitusjoner (oppdrag 217)
Besvart 12. november 2020. Publisert 24. august 2023

Oppfølging til oppdrag 217 om skjerming av helseinstitusjoner (oppdrag 217 B)
Besvart 20. november 2020. Publisert 24. august 2023

JA
218

Lang svartid på tester og vurdering av bruk av hurtigtester (oppdrag 218)
Besvart 11. november 2020. Publisert 29. august 2020.

Tillegg til svar om lang svartid på tester og vurdering av bruk av hurtigtester (oppdrag 218)
Besvart 13. november 2020. Publisert 29. august 2020

JA
219Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om definisjon av fastmonterte seter (oppdrag 219)
Besvart 6. november 2020. Publisert 6. november 2020
 
220Ivaretakelse av sårbare grupper (oppdrag 220)
Besvart 12. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
221Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om vurdering av tiltak og strategi for eventuelle justeringer i desember (oppdrag 221)
Besvart 10. desember 2020. Publisert 15. desember 2020
 
222Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar om råd til kommuner om smitteverntiltak (oppdrag 222)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. november 2020. Publisert 8. januar 2021
 
223

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppfølging av oppdrag 223 (mink)
Besvart 2. desember 2020. Publisert 8. desember 2020

Helsedirektoratets svar på vurdering av mink og covid-19 (oppdrag 223)
Besvart 10. november 2020. Publisert 12. november 2020

 
224

Helsedirektoratets svar på oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra Danmark (oppdrag 224)
Besvart 7. november 2020. Publisert 8. november 2020

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om å vurdere tiltak vedrørende innreise fra Danmark (oppdrag 224)
Besvart 7. november 2020. Publisert 8. november 2020

 
225Testskjema til bruk ved ankomst til Norge (oppdrag 225)
Besvart 9. november 2020. Publisert 29. august 2023
JA
226Se oppdrag 216 
228Vurdering av forkortet karantene ved 
testing (oppdrag 228)

Besvart 17. november 2020. Publisert 29. august 2023
JA
229

Revisjon av veileder for kollektivtransport (oppdrag 229)
Besvart 16. november 2020. Publisert 29. august 2023

Tillegg 1 – revisjon av veileder for kollektivtransport (oppdrag 229)
Besvart 17. november 2020. Publisert 29. august 2023

Vedlegg – revisjon av veileder for kollektivtransport (oppdrag 229)
Besvart 17. november 2020. Publisert 29. august 2023

Tillegg 2 – revisjon av veileder for kollektivtransport (oppdrag 229)
Besvart 17. november 2020. Publisert 29. august 2023

JA
230Om informasjon og råd til befolkningen og psykisk helse (oppdrag 230)
Besvart 2. desember 2020. Publisert 24. august 2023
JA
231NATO-offiserer til Joint Warfare Centecr (JWC) i Stavanger primo desember (oppdrag 231)
Besvart 18. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
232Om helsepersonellportalen (oppdrag 232)
Besvart 19. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
233Om midlertidig endring i kompetansekrav for allmennleger (oppdrag 233)
Besvart 16. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
234

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppfølging av oppdrag 234 (mink)
Besvart 19. november 2020. Publisert 8. desember 2020

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 234: Testing av personer med tilknytning til minkfarmer
Besvart 18. november 2020. Publisert 8. desember 2020

 
235Fornyet vurdering av internasjonale idrettsarrangementer (oppdrag 235)
Besvart 18. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
236Om IHR (International Health Regulations) (oppdrag 236) (oppdrag 236)
Besvart 17. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
237Om kravet om negativ test ved ankomst til Norge – unntak for barn (oppdrag 237)
Besvart 17. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
238Helsedirektoratets svar på oppdrag om system for digital registrering av opplysninger ved grensen (oppdrag 238)
Besvart 17. november 2020. Publisert 22. desember 2020
 
239Presiseringsforslag knyttet til ankomsthotell (oppdrag 239)
Besvart 20. november 2020. Publisert 27. august 2023
JA
240Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om oppdaterte smittevernfaglige vurderinger av kravet
om negativ covid-19-test for innreise til Norge (oppdrag 240)

Besvart 26. november 2020. Publisert 15. desember 2020
 
241Vurdering av unntak fra kravet om karantenehotell for utenlandske studenter (oppdrag 241)
Besvart 25. november 2020. Publisert 27. august 2023
JA
242Dokumentasjonskrav for gjennomgått Covid-19 (oppdrag 242)
Besvart 26. november 2020. Publisert 27. august 2023
JA
243Operasjonalisering av system for risikovurdering (oppdrag 243)
Besvart 26. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
244Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 244 - Om kommunikasjonstiltak for å begrense mulig importsmitte i etterkant av jule- og nyttårsfeiringen
Besvart 2. desember 2020. Publisert 8. desember 2020
 
245

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på vurdering av råd og tiltak for jule- og nyttårsfeiringen (oppdrag 245)
Besvart 28. november 2020. Publisert 2. desember 2020

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 245
Besvart 28. november 2020. Publisert 3. desember 2020

 
246

Ivaretakelse av sårbare grupper (oppdrag 246) med tilhørende vedlegg
Besvart 9. desember 2020. Publisert 24. august 2023

JA
247Tilbaketrekking av oppdrag om tilbud om åpne kirker (oppdrag 247)
Info 27. november 2020. Publisert 24. august 2023
JA
248Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om råd og tiltak for jule- og nyttårsfeiringen (oppdrag 248)
Besvart 27. november 2020. Publisert 9. desember 2020
 
249

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag om godkjennsordning og tilsyn (tilleggsoppdrag til oppdrag 249)
Besvart 3. desember 2020. Publisert 17. desember 2020

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag nr. 249 om importsmitte og karantenehotell, med tilleggsspørsmål
Besvart 30. november 2020. Publisert 9. desember 2020

 
250

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets vurdering av unntak fra karantenereglene for togpersonell (oppdrag 250)
Besvart 4. desember 2020. Publisert 9. desember 2020

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag 250
Besvart 4. desember 2020. Publisert 9. desember 2020

 
251

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om revidert teststrategi og helhetlig vurdering av karantene og testing (oppdrag 251)
Besvart 10. desember 2020. Publisert 15. desember 2020

 
252Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for kirkevandringer og musikkøvelser (oppdrag 252)
Besvart 3. desember 2020. Publisert 4. desember 2020
 
254Smittesituasjon i asylmottak (oppdrag 254)
Besvart 10. desember 2020. Publisert 24. august 2023
JA
256

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)
Besvart 11. desember 2020. Publisert 11. januar 2021

Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge
tiltak (oppdrag 256)

Besvart 11. desember 2020. Publisert 11. januar 2021

 
257Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om juleråd og overnatting (oppdrag 257)
Besvart 9. desember 2020. Publisert 10. desember 2020
 
258Oppdrag 258 - Liste over tiltak som må beholdes gjennom pandemien (oppdrag 258)
Besvart 11. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
259Om oppfølging av ekspertgruppens rapport med formål å redusere smitte i innvandrerbefolkningen - følgebrev med tilhørende vedlegg (oppdrag 259)
Besvart 15. desember 2020. Publisert 15. september 2023
JA
260Pilotering av skattekontor på grensen (oppdrag 260)
Besvart 18. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
262 og 262 A

Innsatsteam til sykehjem og hjemmetjenester ved
smitteutbrudd (oppdrag 262)

Besvart 19. januar 2021

Innsatsteam til sykehjem og hjemmetjenester ved smitteutbrudd (oppdrag 262 A del 1)
Besvart 4. mars 2021

Innsatsteam til sykehjem og hjemmetjenester (oppdrag 262 A del 2)
Besvart 18. mars 2021

JA
263Vurdering av covid-19-forskriften om kystcruise på og rundt Svalbard og kystcruise langs norskekysten (oppdrag 263)
Besvart 8. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
264

Revidert svar om tiltaksvurdering januar 2021 (oppdrag 264)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2021. Publisert 18. januar 2021

Svar på hastetillegg til oppdrag 264
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2021. Publisert 15. januar 2021

 
265Oppfølging av tiltaksplan for bedre smittevern under vinterfisket (265)
Besvart 18. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
266Oppdraget gikk til FHI. Ikke besvart av Helsedirektoratet. 
268Oppfølging av oppdrag om senvirkninger ved covid-19 (oppdrag 268)
Besvart 28. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
269Helsedirektoratets svar på oppdrag 269 om antall personer i begravelse
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. januar 2021. Publisert 28. januar 2021
 
271

Tilrettelegging for lek og aktivitet for barn og unge i innreisekarantene (oppdrag 271)
Besvart 11. januar 2021. Publisert 24. august 2023

Brev til landets kommuner – Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet
Brev sendt 11. januar 2021. Publisert 24. august 2023

JA
272

Helsedirektoratets svar på oppdrag om ny virusvariant i Storbritannia (oppdrag 272)
Besvart 20. desember 2020. Publisert 21. desember 2020

Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny virusvariant i Storbritannia (oppdrag 272)
Besvart 20. desember 2020. Publisert 21. desember 2020

 
273Utrede pilotstudie for analyse av spyttprøver av private laboratorier - Anskaffelse (oppdrag 273)
Besvart 6. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
274Gå i dialog med forsvaret om smitteverntiltak mv. i forbindelse med planlagt trening og øvelser (tilleggsoppdrag 274)
Besvart 28. desember 2020. Publisert 29. august 2023
JA
275Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny vurdering av fly fra Storbritannia (oppdrag 275)
Besvart 22. desember 2020. Publisert 23. desember 2020
 
277 del ANy vurdering av fly fra Storbritannia, samt regler for testing og karantene etter opphold i Storbritannia (oppdrag 277 A)
Besvart 27. desember 2020. Publisert 29. august 2023
JA
278 og 279

Vurdering av smittesituasjonen (oppdrag 278). System for obligatorisk test av alle innreisende til Norge (oppdrag 279)
Besvart 30. desember 2020. Publisert 31. desember 2020

Oppfølgingsspørsmål 2 og 3 fra SMK (oppdrag 279)
Besvart 17. januar 2021. Publisert 30. august 2023

Delsvar om evalueringsrapport for aktiviteten, bruk av ressurser og erfaringer fra teststasjonene ved grensene i januar (oppdrag 279)
Besvart 9. februar 2021. Publisert 30. august 2023

JA (deler av besvarelsen)
280

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om valgfri testing for forkortet innreisekarantene (oppdrag 280 - tilleggsoppdrag til oppdrag 279)
Besvart 27. desember 2020. Publisert 28. desember 2020

 
281 Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på oppdrag om ny vurdering av fly fra Storbritannina (oppdrag 281)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. desember 2020. Publisert 1. januar 2021
 
282

Test og prøvetakingsutstyr – (oppdrag 282 del 1)
Besvart 8. januar 2021. Publisert 30. august 2023

Test- og prøvetakingskapasitet (oppdrag 282 del 2)
Besvart 19. januar 2021. Publisert 30. august 2023

Tilleggsoppdrag (oppdrag 282 del 1)
Besvart 29. januar 2021. Publisert 30. august 2023

Supplerende oppdrag (oppdrag 282 del 1)
Besvart 17. februar 2021. Publisert 30. august 2023

JA
283 del 1Regulering av butikker og kjøpesenter mv (oppdrag 283 del1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 8. januar 2021. Publisert 20. januar 2021
 
 284SMS-varsling til befolkningen (oppdrag 284)
Besvart 5. januar 2021. Publisert 30. august 2023
 JA
284 B og C

SMS-varsling til innbyggere over 16 år med oppfordring om å ta i bruk Smittestopp (oppdrag 284 C)
Besvart 22. januar 2021. Publisert 24. august 2023

SMS-varsling til innbyggere over 16 år med oppfordring om å ta i bruk Smittestopp (oppdrag 284 B)
Besvart 8. januar 2021. Publisert 24. august 2023

JA
285Ny vurdering vedrørende karantene for militært personell (oppdrag 285)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. januar 2021. Publisert 15. januar 2021
 
286 del 1 og 2Vurdering av internasjonale idrettsarrangementer vinter 2021 - del 1 og 2 (oppdrag 286)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. januar 2021. Publisert 22. januar 2021
 
287Om informasjonsbrev til kommunene (oppdrag 287)
Besvart 8. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
288Om tiltak for å begrense mulig omgåelse av karanteneregelverket (oppdrag 288)
Besvart 13. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
290

Om kommuners beredskapsplaner for rødt nivå i skoler og barnehager (oppdrag 290)
Besvart 14. januar 2021. Publisert 24. august 2023

Brev til statsforvaltere - Hdir, Bufdir, Udir og FHI (oppdrag 290)
Sendt 8. januar 2021. Publisert 24. august 2023

JA
291Om behov for smittevernutstyr og status i kommunene (oppdrag 291)
Besvart 19. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
292Situasjonsvurdering og aktuelle tiltak grensepassering (oppdrag 292)
Besvart 10. januar 2021. Publisert 4. september 2023
JA
293

Visning av prøvesvar på helsenorge.no – del 3 (oppdrag 293)
Besvart 15. februar 2021. Publisert 11. september 2023

Visning av prøvesvar på helsenorge.no – avslutning av oppdrag (oppdrag 293)
Besvart 12. april 2021. Publisert 11. september 2023

JA
294Felles standardisert protokoll for testing for å unngå karantene ved reising mellom land (oppdrag 294)
Besvart 18. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
295Vurdering av behov for forberedt tiltak med
digital undervisning i ungdomsskoler og
videregående skole (oppdrag 295)

Besvart 12. januar 2021. Publisert 30. august 2023
JA
296Helsedirektoratet om oversikt over tilsyn og kontroll i kommunene, vurdering og mulige tiltak (oppdrag 296)

​​​​​Folkehelseinstituttet om oversikt over tilsyn og kontroll i kommunene, vurdering og mulige tiltak (oppdrag 296)

​​Besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. januar 2021. Publisert 5. februar 2021.
 
298Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (oppdrag 298)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 18. januar 2021. Publisert 12. februar 2021.

​​​​​​Tilleggsrapport: Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (tillegg til oppdrag 298)
Besvart av Helsedirektoratet 23. januar 2021. Publisert 12. februar 2021.
 
299Om gjennomføring av Oslo Forum juni 2021 (oppdrag 299)
Besvart 20. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA

Oppdrag 300 – 399

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet 300 – 399
OppdragsnummerTittelEtterpublisert høst 2023 (JA hvis aktuelt)
300 B

Bedre tilgang til informasjon i innreiseregisteret og MSIS (oppdrag 300 B)
Besvart av Helsedirektoratet 11. februar 2021. Publisert 23. april 2021.

 

 
300 CSammenkobling av data fra innreiseregister og prøvesvar (oppdrag 300 C)
Besvart 16. februar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
300 D

Vurdering av utvidet bruk av HDIR-portal (oppdrag 300 D)
Besvart 26. mars 2021. Publisert 25. august 2023.

Sammenkobling av data fra innreise og prøvesvar – punkt 1, 2, 3 og 6 (oppdrag 300 D)
Besvart 10. mars 2021. Publisert 25. august 2023.

Sammenkobling av data fra innreise og prøvesvar – punkt 4 og 5 (oppdrag 300 D)
Besvart 9. mars 2021. Publisert 25. august 2023.

JA
301Oppdrag 301 - Om pendlere bosatt i norsk grensekommune
Besvart 20. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
302

Oversikt over tilskudd utbetalt til kommunene (oppdrag 302)

Vedlegg: Covid-midler fylke og kommune 2020 (XLSX)

Besvart 18. januar 2021. Publisert 25. august 2023.

JA
303Etablering av teststasjoner ved grenseoverganger (oppdrag 303)
Besvart 1. februar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
304Vurdering av forkortet smittekarantene ved testing (oppdrag 304)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. januar 2021. Publisert 26. januar 2021
 
305Om vaksinepass (oppdrag 305)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. januar 2021. Publisert 9. april 2021.
 

306

Endringer i råd om adgangsbegrensninger og testing av ansatte når sykehjemsbeboere er
vaksinerte (oppdrag 306)

Besvart 27. januar 2021. Publisert 25. august 2023.

Tilleggsspørsmål – råd om besøk i sykehjem når beboerne er vaksinerte (oppdrag 306)
Besvart 22. februar 2021. Publisert 25. august 2023.

 

JA
306 BTilleggsspørsmål – råd om adgangsbegrensninger og testing av ansatte når sykehjemsbeboere er vaksinerte (oppdrag 306 B)
Besvart 3. februar 2021. Publisert 25. august 2023.
JA
307Vurdering av unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden for journalister (oppdrag 307)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2021. Publisert 21. mai 2021.
 
309Vurdering av forbud mot skjenking (oppdrag 309)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
310Svar på oppdrag om mutert virus (oppdrag 310)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021. Publisert 24. januar 2021
 
311

Mer om Delta-PCR (oppdrag 311)
Besvart 2. februar 2021. Publisert 24. august 2023

Refusjon for Delta-PCR (oppdrag 311, tillegg del 2)
Besvart 27. januar 2021. Publisert 24. august 2023

JA
312 og 312bFornyet vurdering av fastmonterte seter (oppdrag 312 og 312 b)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. og 16. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
313Om å forberede digital undervisning som tiltak i skolen (oppdrag 313)
Besvart 28. januar 2021. Publisert 15. september 2023
JA
314Vurdering av innstramminger i innreiserestriksjonene som tiltak mot importsmitte (oppdrag 314)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021. Publisert 10. februar 2021.
 
315Se oppdrag 303. Det oppdraget inkluderer et foreløpig svar på oppdrag 315 (det finnes ikke noe ytterligere svar). 
316Om behov for å forlenge midlertidige regler, herunder den midlertidige loven om innreiserestriksjoner (oppdrag 316)
Besvart 27. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
317Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
319Ulike scenarier for fremtidig utvikling i pandemien (oppdrag 319)
(tabell på vedleggets side 22 er korrigert 6. feb 2021)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2021. Publisert 2. februar 2021.
 
320Fremskrivninger og modellering av R-tallet (oppdrag 320)
Besvart 29. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
321Anbefaling om regionale tiltak for Nordre Follo og omkringliggende kommuner (oppdrag 321)
Besvart 22. januar 2021. Publisert 25. august 2023.
JA
322Unntak fra kravet om stenging for Vinmonopolets utsalg (oppdrag 322)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. januar 2021. Publisert 24. januar 2021
 
323Svar på oppdrag om skianlegg (oppdrag 323)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. januar 2021. Publisert 23. januar 2021
 
324Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak i flere kommuner i Viken (oppdrag 324)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. januar 2021. Publisert 24. januar 2021
 
325Vurdering av innstramminger i innreiserestriksjonene som tiltak mot importsmitte med (oppdrag 325)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021. Publisert 27. januar 2021
 

326 og 358

Vurdering av behov for endringer i covid-19-forskriften kapittel 5A. Antallsbegrensning i begravelser og bisettelser og åpning for gjennomføring av vielser (løpende oppdrag 326 og 358 del 3)
Besvart av Helsedirektoratet 3. mars. Publisert 9. mars 2021.

Vurdering av forskriftsendringer (oppdrag 326 og 358)
Besvart av Helsedirektoratet 18. mars 2021. Publisert 31. mars 2021.

Se også oppdrag 358 del 1 og tilleggsoppdrag B

Notat om vurdering av åpning av utendørs tilbud for treningssentre i covid-19-forskriften § 17a første ledd bokstav a (løpende oppdrag 326)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mai 2021. Publisert 12. mai 2021.

 
328Vurdering av innreisekarantene for Svalbard (oppdrag 328)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021. Publisert 1. februar 2021.
 
329

Vurdering av smittesituasjonen opp mot de forsterkede tiltak mot enkelte kommuner (oppdrag 329)

Helsedirektoratets svar på to tilleggsspørsmål fra HOD (oppdrag 329)

Oppdatert liste og kart over kommuner ifm. revisjon av covid-19-forskriften kapittel 5A og 5B (oppdrag 329)

Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. og 29. januar 2021. Publisert 30. januar 2021

 
331Svar på utkast av oppdrag Svømming for barn under 20 år i kommuner regulert i kapitlene 5 A og 5 B - behov for ev. forskriftsendring (oppdrag 331)
Besvart 26. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
332Vurdering av stenging av møbelvarehus eller varehus, aktualisert av spørsmål om stenging av IKEA (oppdrag 332)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021. Publisert 29. januar 2021
 
333Vurdering av unntaket for gjennomgått covid-19 (oppdrag 333)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 29. januar 2021. Publisert 30. januar 2021
 
335Oppdrag 335 - Vurdering av konsekvenser av en eventuell stenging av Norges grenser
Besvart 27. januar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
336Vurdering av endringer i veiledning knyttet til kommunenes tilsyn og kontroll med smittevernreglene (oppdrag 336)
Besvart 10. februar 2021. Publisert 27. august 2023
JA
337Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (oppdrag 337)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. februar 2021. Publisert 12. februar 2021.
 
338

Regelmessig screening av aktuelle virusvarianter ved mikrobiologiske
laboratorier (oppdrag 338 del 2)

Besvart 15. februar 2021. Publisert 25. august 2023.

Tilleggsoppdrag om regelmessig screening (oppdrag 338)
Besvart 24. februar 2021. Publisert 25. august 2023.

JA
339 del 1

TISK-strategien og behov for ID og digital innloggingsløsning for utlendinger (oppdrag 339, del 1)

med vedlegg:

Besvart 3. februar 2021. Publisert 24. august 2023

JA
339 del 2 og 3

TISK-strategien og behov for ID og digital innloggingsløsning for utlendinger (oppdrag 339 del 2 og 3)

med vedlegg: skattekontor på grensen – notat fra skatt

Besvart 15. februar 2021. Publisert 24. august 2023

JA
339 del 4TISK-strategien og behov for ID og digital innloggingsløsning for utlendinger (oppdrag 339 del 4)
Besvart 15. mars 2021. Publisert 24. august 2023
JA
339 BNasjonal ID - Hjelpenummerløsning (oppdrag 339 B)
Besvart 16. februar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
340 (utkast)

Vurdering av kommuner regulert i covid-19-forskriften kapittel 5 A og 5 B (UTKAST til oppdrag 340)
Besvart 1. februar 2021. Publisert 24. august 2023

JA
341Prosjekt for intensivert TISK (oppdrag 341)
Besvart 16. februar 2021. Publisert 24. august 2023
 
JA
342 + tilleggHelhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene fra februar (oppdrag 342 + tillegg)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. og 16. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
343Vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 343)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. februar 2021. Publisert 10. februar 2021.
 
344Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 3. februar (oppdrag 344)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. februar 2021. Publisert 2. februar 2021.
 
345Om fornyet vurdering av unntak for internasjonale idrettsarrangementer i Norge (oppdrag 345) med vedlegg fra FHI
Besvart 8. februar 2021. Publisert 24. august 2023
JA
346

Om vurdering av strategi og smitteverntiltak i takt med økende vaksinasjonsdekning (oppdrag 346)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021. Publisert 7. april 2021.

Vedlegg til oppdrag 346
(lagt inn 18. mai 2021)

Svar på tilleggsoppdrag (oppdrag 346)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mars 2021. Publisert 7. april 2021.

Modelleringsrapport (oppdrag 346)
Rapporten er levert av FHIs covid-19-modelleringsteam 18. mars 2021. Publisert 7. april 2021.

 
347Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 11. februar (oppdrag 347)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. februar 2021. Publisert 9. februar 2021.
 
348Innstramminger innreise mm - plan for lettelser av tiltak på sikt (oppdrag 348)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
349Bistand til transport ifm. hhv vaksinering og testing (oppdrag 349)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021. Publisert 8. mars 2021.
 
350 del 1 og 2

Anbefalinger for vinterferien (oppdrag 350 del 1, usladdet versjon publisert 23.2.21)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.

Anbefalinger for påskeferien og tilleggsspørsmål om religiøse samlinger (oppdrag 350, del 2)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021. Publisert 12. mars 2021.

 
351Vurdering av unntakene i innreisekarantene, test på grensen og kravet til attest for negativ test tatt 24 før ankomst til Norge (oppdrag 351)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
352Lettelser for fullvaksinerte eldre (oppdrag 352)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021. Publisert 24. februar 2021.

Svar på oppfølgingsspørsmål fra HOD (oppdrag 352)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. februar 2021. Publisert 24. februar 2021.
 
353 og 353bOm organisering og finansiering av testing (oppdrag 353)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. februar 2021. Publisert 21. april 2021.

Om organisering og finansiering av testing for covid-19 (oppdrag 353b)
Besvart av Helsedirektoratet 27. februar 2021. Publisert 21. april 2021.

Svar på tilleggsspørsmål (oppdrag 353b)
Besvart av Helsedirektoratet 12. mars 2021. Publisert 21. april 2021.

 
354Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 15. februar 2021 (oppdrag 354)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. februar 2021. Publisert 17. februar 2021.
 
355Om etablering av vaksinepass (oppdrag 355)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. februar 2021. Publisert 9. april 2021.
 
356Unntak fra innreisekarantene for vaksinert samfunnskritisk helsepersonell (oppdrag 356)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021. Publisert 18. februar 2021
 
357Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 18. februar (Oslo og Viken) (oppdrag 357)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021. Publisert 16. februar 2021.
 

358 del 1 og tilleggsoppdrag b

Endringer i covid-19-forskriften kapitler 5A til 5D (oppdrag 358 del 1 og tilleggsoppdrag 358B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. og 17. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.

Se også oppdrag 326.

 
359Tydeliggjøre anbefalinger knyttet til covid-19-forskriftens kapittel 5A flg. (oppdrag 359)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
360Vurdering av innføring av snever søknadsordning for unntak fra innreiserestriksjoner for arbeidsreisende (oppdrag 360)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
361Obligatorisk test døgn 7 (oppdrag 361)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
362Vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 362)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021. Publisert 6. juli 2021.
 
363Vurdering av tiltaksnivå for vestlandskommuner fra 23. februar (oppdrag 363)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021. Publisert 19. februar 2021.
 
364Partner til stede før og etter fødsel (oppdrag 364)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. februar 2021. Publisert 4. mars 2021.
 
365Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser (oppdrag 365)
Besvart 24. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
366Smittevernfaglige råd om prostitusjon (oppdrag 366)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. februar 2021. Publisert 15. april 2021.
 
367Evaluering av reiseråd til Svalbard i vinterferien og ev justering av reiseråd i påsken (oppdrag 367)
Besvart 4. mars 2021. Publisert 30. august 2023
JA
368

Hurtigtesting til nye formål, del 1 (oppdrag 368)
Besvart 28. februar 2021. Publisert 4. september 2023

Hurtigtester til nye formål (del 2), Testbehov og testkapasitet (B), 
Utbrudd på byggeplasser (C), Vurdering av hjemmelsgrunnlaget for
utvidet testing og analyse med tilhørende
finansiering ved bruk av takster (D) (oppdrag 368)

Besvart 17. mars 2021. Publisert 4. september 2023

JA
369Grensependlere mellom Sverige/Finland og Norge (oppdrag 369)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. februar 2021. Publisert 26. februar 2021.

Svar på tilleggsspørsmål fra HOD (oppdrag 369)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. februar 2021. Publisert 26. februar 2021.
 
370

Om fornyet vurdering av unntak for internasjonale idrettsarrangementer i Norge (oppdrag 370) med tilhørende vedlegg fra FHI (oppdrag 370)

Besvart 25. februar 2021. Publisert 27. august 2023

JA
371 (utkast)Vurdering av vaksinasjon opp mot individuelle plikter i covid-19-forskriften (UTKAST til oppdrag 371)
Besvart 25. februar 2021. Publisert 27. august 2023
JA
372Vurdering av smittesituasjon i forbindelse med mulig endring i Covid-19-forskriften om kystcruise på og rundt Svalbard og kystcruise langs norskekysten (oppdrag 372)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI. Publisert 18. juni 2021
 
373Påbud om bruk av hurtigtester på grensestasjoner (oppdrag 373)
Besvart 5. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
374Vurdering av kravet om fullvaksinasjon ved unntak fra innreisekarantene for helsepersonell i kritiske funksjoner (oppdrag 374)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mars 2021. Publisert 27. april 2021.
 
375Om anslag av mulig volum innreisende (oppdrag 375)
Besvart 2. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
376Vurdering av de nasjonale tiltakene fra mars 2021 (oppdrag 376)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. april 2021. Publisert 13. april 2021.
 
377Klargjøring av råd om besøk i sykehjem når beboerne er vaksinerte (oppdrag 377)
Besvart 5. mars 2021. Publisert 25. august 2023.
JA
378 del 1 og 2

Vurdering av smitteutviklingen og eventuelt behov for sterke tiltak nasjonalt og lokalt (oppdrag 378 del 1)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. mars 2021. Publisert 9. mars 2021.

Vurdering av tiltaksnivå for Oslo og omkringliggende kommuner i Viken samt Kristiansand og omkringliggende kommuner fra 1.3.2021 (oppdrag 378 del 2)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. mars 2021. Publisert 9. mars 2021.

 
379Om vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 379)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021. Publisert 12. mars 2021.
 
380

Ordning for melde- og registreringsplikt for å sikre at karanteneplikten overholdes (oppdrag 380)
Besvart 11. mars 2021. Publisert 25. august 2023.

Korreksjon til svar
Besvart 12. mars 2021. Publisert 25. august 2023.

JA
381Endring i kompetansekrav til lege i vakt (oppdrag 381)
Besvart 24. mars 2021. Publisert 24. august 2023
JA
384Vurdering av nasjonale tiltak for organisert idrett, del 1 og del 3 (oppdrag 384)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. mars 2021. Publisert 25. mars 2021.
 
385 (løpende oppdrag)

Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for
innreisende uke 3-6, og sluttrapport etter avvikling av driften ved Nasjonalt kontrollsenter (oppdrag 385)
 Besvart av Helsedirektoratet 22. februar 2022. Publisert 23. februar 2022.

Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (oppdrag 385):

Besvart av Helsedirektoratet 10. november 2021, 22. desember 2021 og 19. januar 2022. Publisert 27. januar 2022.

Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 35–38 (oppdrag 385)
Besvart av Helsedirektoratet 1. oktober 2021. Publisert 4. oktober 2021.

Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 31–34 (oppdrag 385)
Besvart av Helsedirektoratet 6. september 2021. Publisert 13. september 2021.

Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 27–30 (oppdrag 385)
Besvart av Helsedirektoratet 4. august 2021. Publisert 6. august 2021.

Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 23-26 (revidert svar på oppdrag 385)
Besvart av Helsedirektoratet 7. juli 2021. Publisert 21. juli 2021.

Jevnlig tilbakerapportering til HOD fra Nasjonalt kontrollsenter for innreise – rapport fra ukene 19–22 (løpende oppdrag 385)
Besvart av Helsedirektoratet 9. juni 2021. Publisert 10. juni 2021

Jevnlig tilbakerapportering til HOD fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Rapport fra ukene 15–18 (løpende oppdrag 385)
Besvart av Helsedirektoratet 12. mai 2021. Publisert 12. mai 2021.

Jevnlig tilbakerapportering til HOD angående Nasjonalt kontrollsenter for innreisende; uke 11-14 (oppdrag 385)
Besvart av Helsedirektoratet 14. april 2021. Publisert 15. april 2021.

Merk: revidert svar ble publisert 21. april og erstattet dokumentet som ble publisert 15. april.

Jevnlig tilbakerapportering til HOD angående Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (oppdrag 385)
Besvart av Helsedirektoratet 15. mars 2021. Publisert 7. april 2021.

 
388Vurdering om innføring av forsterkede tiltak etter covid-19-forskriftens kapittel 5A-C og nasjonal tiltaksliste (oppdrag 388)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. mars 2021. Publisert 9. mars 2021.
 
389

Vurdering av smittevernveilederne i skoler og barnehager – felles svar fra FHI, Udir og Hdir (oppdrag 389)
Besvart 15. mars 2021. Publisert 19. september 2023

Vurdering av smittevernveilederne i skoler og barnehager (oppdrag 389)
Besvart 19. mars 2021. Publisert 19. september 2023

JA

390Vurdering av behov for å forlenge midlertidig lov om innreiserestriksjoner mv (oppdrag 390)
Besvart 11. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
391Om vurdering av covid-19-forskriften § 4 b (oppdrag 391)
Besvart 9. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
392

Fremtidig nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr – Oppdragsbesvarelse med tilhørende rapport (oppdrag 392)
Besvart 14. juni 2021. Publisert 15. september 2023

JA
393Om faglig vurdering av smittevernanbefalinger mars 2021 (oppdrag 393)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021. Publisert 23. mars 2021.
 
394Om evt. utvidet innreise for arbeidsreisende (oppdrag 394)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mars 2021. Publisert 15. april 2021.
 
396Anbefaling om endring av statlig forskrift for Holmestrand kommune (oppdrag 396)
Besvart 10. mars 2021. Publisert 24. august 2023
JA
397Forskriftsendring om påbud om bruk av
hurtigtester på grensen (oppdrag 397)

Besvart 26. mars 2021). Publisert 4. september 2023
JA
398Karantene for vaksinert helsepersonell i sykehusene (oppdrag 398)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021. Publisert 17. mars 2021.
 
399 og 399 BInfo på karantenehotell og SMS-informasjon fra Helsed (oppdrag 399 og tilleggsoppdrag 399 B)
Besvart 19. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA

Oppdrag 400 – 499

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet 400 – 499
OppdragsnummerTittelEtterpublisert høst 2023 (JA hvis aktuelt)
400Forsyning av smittevernutstyr til fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen (oppdrag 400)
Besvart 17. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
401Unntak fra krav om test på dag 7 for mannskap (oppdrag 401)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021. Publisert 26. april 2021.
 
402

Plikt til bruk av munnbind i kommuner, herunder
spørsmål om alpinanlegg (oppdrag 402)

Besvart 17. mars 2021. Publisert 25. august 2023.

Tilleggsspørsmål – plikt til bruk av munnbind i kommuner, herunder spørsmål om alpinanlegg (oppdrag 402)
Besvart 18. mars 2021. Publisert 25. august 2023.

JA
403Informasjonstiltak for å fraråde reiser til og fra utlandet i påskeferien (oppdrag 403)
Besvart 19. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
404Vurdering av unntak for lavterskeltilbud til mennesker med rusavhengighet (oppdrag 404)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mars 2021. Publisert 25. mars 2021.
 
405 og 405bOppdragstekst: Oppdatering av oppdrag 405 - koronasertifikat (digitalt grønt sertifikat)

Oppdragstekst: Tilleggsoppdrag 405B – forsert fremdrift for koronasertifikat

Besvarelse: Forsert fremdrift for koronasertifikat (oppdrag 405B)

Besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse 30. mars 2021. Publisert 21. april 2021.

 
406Ventekarantene (oppdrag 406)
Besvart 23. mars 2021. Publisert 24. august 2023
JA
407

Ulikt tiltaksnivå som eksisterer som følge av regional regulering av Viken-kommunene etter covid-19-forskriften kap. 5A (oppdrag 407)
Besvart 23. mars 2021. Publisert 15. september 2023

Tilleggsoppdrag – Vurdering av forskjeller i tiltak mellom covid-19-forskriften kapittel 5A (gjeldende Viken) og lokale bestemmelser i Oslo kommune (tilleggsoppdrag til oppdrag 407)
Besvart 29. mars 2021. Publisert 15. september 2023

JA
408Svar på covid-19-oppdrag 408 om å vurdere innføring av obligatorisk testing på grensen av yrkessjåfører.
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. april 2021. Publisert 22. april 2021.
 
409Om oppfølging av vurderinger av forsterkede nasjonale tiltak (oppdrag 409)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021. Publisert 23. mars 2021.
 
410Råd til arbeidspendlere mm (oppdrag 410)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021. Publisert 24. mars 2021.
 
411Tilskudd til teststasjoner på grensen - utvides til å inkludere testing av fastboend (oppdrag 411)
Besvart 26. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
412Massetesting
Besvart 8. april 2021. Publisert 25. august 2023.
JA
413 del 1 og 2Søknadsbasert ordning for arbeidsreisende og erfaring med gradvis åpning (oppdrag 413 del 1)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. april 2021. Publisert 1. juni 2021.

Søknadsbasert ordning for arbeidsreisende og erfaring med gradvis åpning (oppdrag 413 del 2)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021. Publisert 1. juni 2021.

 
415Nasjonale smittevernregler på ung.no (oppdrag 415)
Besvart 16. april 2021. Publisert 30. august 2023
JA
416Isolering etter karantenehotell (oppdrag 416)
Besvart 31. mars 2021. Publisert 27. august 2023
JA
417 og 417 B

17. mai-feiring (oppdrag 417)

17. mai-feiring (tilleggsoppdrag 417 B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. april og 15. april 2021. Publisert 22. april 2021.
 
418Vurdering av nasjonale tiltak for organisert idrett april 2021 (oppdrag 418)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. april 2021. Publisert 13. april 2021.
 
419Unntak fra innreisekarantene for mannskap (oppdrag 419)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. april 2021. Publisert 12. mai 2021.
 
420Vurdering av om innreiserestriksjonene skal videreføres (oppdrag 420)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021. Publisert 30. april 2021.
 
421Testing på grensen av samfunnskritisk personell og barn under 12 år (oppdrag 421)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021. Publisert 19. april 2021.
 
422 og 422 B

Videre vurdering av mulige tiltak og lettelser for vaksinerte, herunder bruk av koronasertifikat (oppdrag 422)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021. Publisert 5. mai 2021.

Oppdrag 422 B - Videre vurdering av mulige tiltak og lettelser for vaksinerte, herunder bruk av koronasertifikat
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. april 2021. Publisert 3. mai 2021.

 
423Venteareal på teststasjoner ved grenseoverganger (oppdrag 423)
Besvart 8. april 2021. Publisert 27. august 2023
JA
425Utkast til plan for gradvis gjenåpning (oppdrag 425)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 31. mars 2021. Publisert 7. april 2021.
 
426Utviding og etablering av venteareal på teststasjoner ved grenseovergange (oppdrag 426)
Besvart 30. april 2021. Publisert 27. august 2023
JA
427 del 1 og 2

Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C (oppdrag 427 del 1)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. april 2021. Publisert 15. april 2021.

Oppdrag 427 del 2c - Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. april 2021. Publisert 30. april 2021.

Oppdrag 427 del 2 - Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. april 2021. Publisert 30. april 2021.

 
429Informasjonstiltak og veiledning overfor pasienter og helsepersonell for å forhindre unødig reisevirksomhet ifm helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (oppdrag 429)
Besvart 22. april 2021. Publisert 27. august 2023
JA
431Ukentlig oversikt over kommuner med lokale covid-19 forskrifter (oppdrag 431)
Besvart 4. mai 2021. Publisert 27. august 2023
JA
432Plan for gjenåpning trinn 2 (oppdrag 432)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021. Publisert 21. mai 2021.
 
434Kunnskapsoppsummering om inhalasjonssteroider (oppdrag 434)
Besvart 30. april 2021. Publisert 27. august 2023
JA
435Vurdering av gjenåpning av seriespill og treningskamper, samt av tiltaksnivået i toppidretten (oppdrag 435)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. april 2021. Publisert 5. mai 2021.
 
436Testing om bord på ferger fra utlandet (oppdrag 436)
Besvart 30. april 2021. Publisert 27. august 2023
JA
438 og 438 CSamleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd og karantenehotell (oppdrag 438)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021. Publisert 21. mai 2021.

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd og karantenehotell (oppdrag 438 C)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021. Publisert 21. mai 2021.

 
437Testing - indikasjoner, kapasitet, det offentliges ansvar (oppdrag 437).
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021. Publisert 1. juli 2021.
 
439Rammer for utendørsarrangementer gjennom sommeren (oppdrag 439)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. april 2021. Publisert 5. mai 2021.
 
440 og 440 BVurdering av behov for å presisere forskriftsregulering av arrangementer i anledning årets russefeiring (oppdrag 440)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. april 2021. Publisert 14. mai 2021.

Om arrangementsreglenes anvendelse på opphold og sammenkomster i russebusser mv. (tilleggsoppdrag 440 B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021. Publisert 14. mai 2021.
 
441, 441 B og 441 C

Om situasjonen i India og eventuelle behov for skjerpede innreisetiltak (oppdrag 441)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. april 2021. Publisert 28. april 2021.

Oppfølging til oppdrag 441 om behov for skjerpede innreisetiltak på bakgrunn av situasjonen i India (oppdrag 441 B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021. Publisert 7. mai 2021.

Tilleggsoppdrag om Storbritannia (oppdrag 441 B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. mai 2021. Publisert 7. mai 2021.

Om den indiske virusvarianten (oppdrag 441 C)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mai 2021. Publisert 12. mai 2021.

 
442 del 1 og 2

Videre vurdering av bruk av koronasertifikat (oppdrag 442 del 1)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021. Publisert 21. mai 2021.

Råd og anbefalinger for sosial kontakt og sammenkomster i private hjem (korrigert svar på oppdrag 442 del 2)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021. Publisert 6. mai 2021.

 
443Om karantene etter opphold til sjøs (oppdrag 443)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. mai 2021. Publisert 16. juni 2021
 
444 og 453Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet til Forsvarsdepartementet planlegging (oppdrag 444 og 453)
Besvart 10. mai 2021. Publisert 27. august 2023
JA
445Testing om bord på ferger fra utlandet (oppdrag 445)
Besvart 3. juni 2021. Publisert 27. august 2023
JA
446Hvordan pooling av prøver kan og bør benyttes som metode i massetesting (oppdrag 446)
Besvart 3. juni 2021. Publisert 27. august 2023
JA
447Besvart gjennom oppdrag 442 del 2. 
448Slottets markering av 17. mai (oppdrag 448)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 6. mai 2021. Publisert 14. mai 2021.
 
449Om utprøving av hurtigtesting ved gjennomføring av større arrangement (oppdrag 449)
Besvart 22. mai 2021. Publisert 27. august 2023
JA
450Vurdering av karanteneplikt for journalister (oppdrag 450)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021. Publisert 21. mai 2021.
 
451Begrepene beskyttet og fullvaksinert i covid-19-forskriften (oppdrag 451)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mai 2021. Publisert 3. juni 2021.
 
452Publisering av antall innlagte pasienter på sykehus grunnet covid-19 (oppdrag 452)
Besvart 11. mai 2021. Publisert 27. august 2023
JA
453Se oppdrag 444 
454Utarbeide veiledningsmateriale på engelsk for bruk av nødrespiratorer (oppdrag 454)
Besvart 12. mai 2021. Publisert 27. august 2023
JA
455 og 455bKommunenes vaksinering (oppdrag 455 og 455B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. mai 2021. Publisert 2. juni 2021.
 
456Nordisk bruk av koronasertifikat
Besvart 20. mai 2021. Publisert 24. august 2023
JA
457

Grunnlag for planlegging av barnehage- og
skolesektorens semesterstart (oppdrag 457 del 1)

Besvart 8. april 2021. Publisert 25. august 2023.

Grunnlag for planlegging av barnehage- og
skolesektorens semesterstart høst 2021 (oppdrag 457 del 2)

Besvart 8. april 2021. Publisert 25. august 2023.

JA
458Om råd og regler for russen (oppdrag 458)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021. Publisert 14. mai 2021.
 
459Regulering av kjøreskolers virksomhet (oppdrag 459)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021. Publisert 8. juni 2021.
 
460Smittevernberedskap på karantenehotell (oppdrag 460)
Besvart 12. mai 2021
JA
461Frivillig vaksinering (oppdrag 461)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. mai 2021. Publisert 9. juni 2021.

Frivillig vaksinering (oppdrag 461 – tillegg)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. juni 2021. Publisert 9. juni 2021.

 
462Forklaring av endringer i vaksinedistribusjonen på grunn av utvidet målrettet geografisk fordeling

Oppdrag 462 - knyttet til geografisk omfordeling
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021. Publisert 15. mai 2021.

Utfyllende svar på covid-19 oppdrag fra HOD 462 – Om geografisk omfordeling av covid-19-vaksiner
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mai 2021. Publisert 19. mai 2021.

 
463Innreisekarantene og test av personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 (beskyttede) (oppdrag 463)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. mai 2021. Publisert 4. juni 2021.
 
464Utdyping av anbefaling fra oppdrag 441B – vurdering av behovet for sikker verifisering av dokumentasjon for unntak fra karanteneregler (oppdrag 464)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mai 2021. Publisert 21. mai 2021.
 
465Gyldighetsintervall for negativ test ved adgangstesting og kompensatorisk testing (oppdrag 465)
Besvart 3. juni 2021. Publisert 27. august 2023
JA
466

Vurdering av fortsatt behov for særskilte smittevernregler for Svalbard - del 2 (oppdrag 466)

Vurdering av fortsatt behov for særskilte smittevernregler for Svalbard (oppdrag 466)

Besvart av Helsedirektoratet og FHI. Publisert 18. juni 2021

 
467Nye testkriterier, massetesting i fase 2 og 3 og tilretteleggelse for økt testkapasitet ved å etablere et system for bruk av privat (oppdrag 467)
Besvart 4. juni 2021. Publisert 27. august 2023
JA
468Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
469Innreisevolum etter søknadsordning for arbeidsreisende (oppdrag 469)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI. Publisert 18. juni 2021
 
470Kategorisering av land ut fra smittesituasjon (oppdrag 470)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021. Publisert 27. mai 2021.
 
471Identifisere tiltak som gjør det mulig å håndtere en vesentlig økning i reisevolum (innspill til DSB på oppdrag 471)
Innspill sendt av Helsedirektoratet 1. juni 2021. Publisert 14. juli 2021.
 
472Fulgt opp uten skriftlig besvarelse. 
473Revisjon av strategi og beredskapsplan for covid-19 (oppdatert svar på oppdrag 473)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. juni 2021. Publisert 5. juli 2021.
 
474

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement pakkereiser og kystcruise - del 1 (oppdrag 474)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI. Publisert 18. juni 2021

Til info: 18. juni 2021 ble del 1 publisert på nytt uten sladding

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement, pakkereiser og kystcruise del 1 (oppdrag 474 del 1)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. juni 2021. Publisert 15. juni 2021

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement, pakkereiser og kystcruise del 2 (oppdrag 474 del 2)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021. Publisert 15. juni 2021

 
475Om vurdering av listeførte tredjeland og utvalgte regioner i Europa (oppdrag 475)
Besvart 3. juni 2021. Publisert 27. august 2023
JA
477 A) og B) Samleoppdrag om innreiserestriksjoner karantenehotell reiseråd (oppdrag 477 477A og B (revidert svar))
Besvart av Helsedirektoratet og FHI. Publisert 18. juni 2021
 
478Plan for gjenåpning trinn 3 (oppdrag 478)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. juni 2021. Publisert 18. juni 2021
 
479Om nettportal for senfølger av covid-19 (oppdrag 479)
Besvart 23. juni 2021. Publisert 27. august 2023
JA
480Vurdering av antall personer på avslutninger i barnehage og på skole (oppdrag 480)
Besvart av Helsedirektoratet, FHI og Utdanningsdirektoratet 3. juni 2021. Publisert 8. juni 2021.
 
482Smittesituasjonen i Storbritannia med indisk virusvariant (oppdrag 482)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. juni 2021. Publisert 14. juli 2021.
 
483Innreisekarantene for fullvaksinerte (oppdrag 483)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021. Publisert 9. juni 2021.
 
484 a og bVarighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021. Publisert 27. august 2021.

Varighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484 A)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. juli 2021. Publisert 27. august 2021.

Varighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484 B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. august 2021. Publisert 27. august 2021.
 
485Barn og unge under 18 år som reiser med foresatte som er beskyttet (oppdrag 485)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. juni 2021. Publisert 3. juni 2021.
 
486Janssen system (oppdrag 486)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. juni 2021. Publisert 9. juni 2021.

Oppdatert vedlegg: informasjon til befolkningen (oppdrag 486)
Oppdatert 8. juni 2021. Publisert 9. juni 2021.

 
488Testing om bord på ferger fra utlandet (oppdrag 488)
Besvart 2. juli 2021. Publisert 27. august 2023
JA
489 del 1 og 2

Statlig finansiering av testing til koronasertifikat utført av private aktører (oppdrag 489 del 2)
Besvart 16. juni 2021. Publisert 27. august 2023

Statlig finansiering av testing til koronasertifikat  utført av private aktører (oppdrag 489 del 1)
Besvart 11. juni 2021. Publisert 27. august 2023

JA
491Vurdering av plikten til registrering ved innreise og innreiseregistreringssystem i covid-19-forskriften § 5b (oppdrag 491)
Besvart 15. juni 2021. Publisert 27. august 2023
JA
492Mulige justeringer i reglene som gjelder unntak fra innreisekarantene for mannskap på passasjerskip i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn (oppdrag 492)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. juni 2021. Publisert 27. juni 2021
 
493Varighet for gjennomgått covid-19 syk (oppdrag 493)
Besvart 16. juni 2021. Publisert 24. august 2023
JA
494 del a, b og d

Innføring av trinn 4 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning (korrigert svar på oppdrag 494)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. juni 2021. Publisert 5. juli 2021.

Vurdere lettelser i arrangementer hvor det brukes koronasertifikat (justert svar på tilleggsoppdrag 494 del A)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. juni 2021. Publisert 5. juli 2021.

Gjenåpning trinn 4 (tillegg til oppdrag 494 (revidert 2.0))
Besvart 26. juli 2021. Publisert 28. juli 2021.

Gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del Ba)
Besvart 14. juli 2021. Publisert 28. juli 2021.

Gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del Bb revidert versjon)
Besvart 27. juli 2021. Publisert 28. juli 2021.

Test og innreiseregistrering på grensen (oppdrag 494 B – delbesvarelse)
Besvart 8. juli 2021. Publisert 28. juli 2021.

Tidspunkt for gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del D)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. august 2021. Publisert 13. august 2021.

 
495Kystcruise på Svalbard og langs norskekysten - oppdrag om unntak fra ilandstigningsforbud for fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 (oppdrag 495)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. juni 2021. Publisert 5. juli 2021.
 
496Spørsmål om unntak fra krav til karantene og testing for nordisk innsatspersonell, personell fra Sivilforsvaret og polititjenestepersonell som returnerer fra utlandet (oppdrag 496).
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. juni 2021. Publisert 2. juli 2021.
 
497 del 1

Antistoffesting for covid-19 og relevans for vaksinasjon og koronasertifikat (oppdrag 497 del 1)
Besvart 8. juli 2021. Publisert 27. august 2023

JA
497 del 2Informasjon om riktig bruk av antistofftester, fortolkning av prøvesvar og informasjon til pasientene og befolkningen (oppdrag 497 del 2)
Besvart 23. juli 2021. Publisert 27. august 2023
JA
498Vaksinegodkjenning og aldersgrense koronasertifikat (oppdrag 498)
Besvart 9. juli 2021. Publisert 27. august 2023
JA

Oppdrag 500 – 599

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet 500 – 599
OppdragsnummerTittelEtterpublisert høst 2023 (JA hvis aktuelt)
501Covid-19 påvist i utlandet og MSIS registrering - koronasertifikat til personer som har fått påvist covid-19 i utlandet og kun har mottatt én vaksinedose i EU eller i andre land (oppdrag 501)
Besvart 20. august 2021. Publisert 27. august 2023
JA
502 del 1Informasjon om testing til koronasertifikat (oppdrag 502 del 1)
Besvart 9. juli 2021. Publisert 29. august 2023
JA
502 BTesting til kronasertifikat (oppdrag 502 B)
Besvart 15. juli 2021. Publisert 28. august 2023
JA
502 CNy vurdering av status for tilbudet med testing til koronasertifikat utført av private aktører, inkludert en reevaluering av taks (oppdrag 502 C)
Besvart 5. august 2021. Publisert 28. august 2023
JA
503Om når UDs reiseråd til land utenfor EØS-Schengen-UK og utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste kan oppheves (oppdrag 503)
Besvart 29. juli 2021. Publisert 28. august 2023
JA
504Testarrangement i Bodø kommune (oppdrag 504)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. juli 2021. Publisert 2. august 2021
 
506 del 1, 2 og c

Vaksinerte tredjelandsinnbyggere (Oppdrag 506 del 1 – sladdet versjon)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. august 2021. Publisert 13. august 2021.

Nord-Irlands COVID certificate (Oppdrag 506 B - del 1)
Besvart av Helsedirektoratet med FHI og Politidirektoratet 12. august 2021. Publisert 17. august 2021

Vaksinerte tredjelandsinnbyggere (oppdrag 506 del 2)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. august 2021. Publisert 2. september 2021.

Skottlands koronasertifikat (oppdrag 506 C)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. august 2021. Publisert 2. september 2021.

 
507Innreisekarantene etter reise med passasjerferge som har tatt om bord passasjer i karantenepliktig område (oppdrag 507)
Besvart 4. august 2021. Publisert 28. august 2023
JA
508Unntak fra karanteneplikt for unge under 18 år (revidert svar på oppdrag 508)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. august 2021. Publisert 10. august 2021.
 
509Vurdering av mulige tilpasninger i covid-19 forskriften 5A, 5B og 5C (oppdrag 509)
Besvart 10. august 2021. Publisert 28. august 2023
JA
510Vurdering av krav til de som krysser Norges grenser ifm. avtalt eller fastsatt samvær eller delt bosted etter §6d første ledd (oppdrag 510)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. august 2021. Publisert 13. august 2021.
 
511Om forlenging av innreiserestriksjonslova (oppdrag 511)
Besvart 24. august 2021. Publisert 28. august 2023
JA
512Bistand til Jernbanedirektoratet med vurdering av mulighetene for å gjenoppta grensekryssende persontrafikk (oppdrag 512)
Besvart 26. august 2021. Publisert 28. august 2023
JA
513 a, b, c og dIverksetting av trinn 4 i gjenåpningsplanen (oppdrag 513 A)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. september 2021. Publisert 2. september 2021.

Iverksetting av trinn 4 i gjenåpningsplanen og overgang til normal hverdag med økt beredskap – TISK (oppdrag 513 B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. august 2021. Publisert 2. september 2021.

Normal hverdag med økt beredskap herunder testing ved innreise (oppdrag 513 C)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. september 2021. Publisert 17. september 2021.

Vurdering av hvilken risiko for sykdomsbyrde som skal legges til grunn for å akseptere avslutningen på pandemien (oppdrag 513 D)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. september 2021. Publisert 17. september 2021.

 
514Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd, innreisekarantene, karantenehotell og testing ved innreise (oppdrag 514)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. september 2021. Publisert 2. september 2021.
 
515Innretting av smittevernreglene og testing i skolen for å minimere fravær (oppdrag 515)
Besvart av Helsedirektoratet, FHI, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 31. august 2021. Publisert 2. september 2021.
 
517

Vurdering av forlengelse av de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven §§ 4-3a (oppdrag 517)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. september 2021. Publisert 10. september 2021.

 
518Nasjonal plan for rehabilitering og nettportal for senfølger etter covid-19 (oppdrag 518)
Besvart (dato mangler). Publisert 28. august 2023
JA
519Vurdering av forlengelse av smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd (oppdrag 519)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. september 2021. Publisert 10. september 2021.
 
521Åpning av stengte grensepunkter ved Evenes og Molde lufthavn (oppdrag 521)
Besvart 30. august 2021. Publisert 28. august 2023
JA
522Endringer i visningsbildet for nasjonalt koronasertifikat (oppdrag 522)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. september 2021. Publisert 30. september 2021.
 
523Innreisevolum etter søknadsbasert ordning for unntak for innreiserestriksjoner (oppdrag 523)
Besvart 9. september 2021. Publisert 28. august 2023
JA
524Registreringsplikt i Innreiseregistreringssystemet (IRRS) for barn under 16 år (oppdrag 524)
Besvart av Helsedirektoratet, FHI, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 10. september 2021. Publisert 17. september 2021.
 
525TISK status for og vurdering kapasitet og tiltak (oppdrag 525)
Besvart 8. september 2021. Publisert 28. august 2023
JA
526Konkretisering av 513 C om innhold i en normal hverdag med økt beredskapsnivå m.m. (oppdrag 526)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. september 2021. Publisert 17. september 2021
 
527Om covid-19 fortsatt kan defineres som allmennfarlig smittsom sykdom (oppdrag 527)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. oktober 2021. Publisert 28. oktober 2021.
 
528

Tidspunkt for overgang til en normal hverdag med økt beredskap (oppdrag 528)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. september 2021. Publisert 24. september 2021.

 
529Revisjon av regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien og beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien (oppdrag 529)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. september 2021. Publisert 24. september 2021.
 
530Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd, innreisekarantene, karantenehotell, bruk av koronasertifikat og testing ved innreise (oppdrag 530)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. september 2021. Publisert 24. september 2021.
 
531Om justert TISK (oppdrag 531)
Besvart 14. september 2021. Publisert 28. august 2023
JA
532Selvtest og betaling fremover (oppdrag 532)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 28. september 2021. Publisert 5. oktober 2021.
 
533Om fornyet vurdering av forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven, samt innreiserestriksjonsloven m.v. (oppdrag 533)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 29. oktober 2021. Publisert 28. oktober 2021.
 
534Avvikle det nasjonale systemet for massetesting for covid-19 (oppdrag 534)
Besvart 1. oktober 2021. Publisert 28. august 2023
JA
535Vurdering av om det ved overgang til en normal hverdag med økt beredskap fortsatt vil være behov for særskilt regulering for Svalbard og særskilt regulering av  kystcruise langs norsk fastlandskyst og på Svalbard (oppdrag 535)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 22. september 2021. Publisert 4. oktober 2021.
 
536

Tydeliggjøring av faglige veiledning av kommuner og råd til innbyggerne om nedjustert TISK i en normal hverdag med økt beredskap (oppdrag 536)
Besvart av Helsedirektoratet 22. september 2021. Publisert 24. september 2021.

 
538Problemnotat knyttet til gradvis avvikling av testtilbud på grensen og åpning av grenseoverganger (oppdrag 538)
Besvart 30. september 2021. Publisert 28. august 2023
JA
539Vedrørende forhåndsgodkjenning av karantenested (oppdrag 539)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 30. september 2021. Publisert 5. oktober 2021.
 
540Forskriftsfesting av forsterkede kommunale tiltak og hjemmel for kommunalt fastsatte regler om bruk av koronasertifikat (oppdrag 540)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 15. oktober 2021. Publisert 28. oktober 2021.
 
541

Rutiner for å skjule og ta frem nasjonal kontrollside på koronasertifikatet (oppdrag 541)
Besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NHN 4. oktober 2021. Publisert 6. oktober 2021.

Anbefaling om å skjule nasjonal kontrollside på koronasertifikatet
Levert av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NHN 28. september 2021. Publisert 6. oktober 2021.

 
542

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner innreisekarantene bruk av koronasertifikat og testing ved innreise (oppdrag 542)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 2. november 2021. Publisert 19. november 2021.

 
543 A til DBruk og utdeling av selvtester mm (oppdrag 543 A til D)
Besvart 13. oktober 2021. Publisert 28. august 2023
JA
543 EBruk og utdeling av selvtester m.m. (oppdrag 543 E)
Besvart 8. oktober 2021. Publisert 28. august 2023
JA
544Revisjon av Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (oppdrag 544)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 17. november 2021. Publisert 30. november 2021.
 
545

Smittesporing og laboratoriesvar (oppdrag 545)
Besvart 22. oktober 2023. Publisert 28. august 2023

Smittesporing og laboratoriesvar (tilleggsoppdrag 545)
Besvart 21. desember 2023. Publisert 28. august 2023

JA
546 og 546 B

Daglig oppdatering av nøkkeltall – presisering (oppdrag 546)
Besvart 21. oktober 2021. Publisert 29. august 2023

Daglig oppdatering av nøkkeltall (tilleggsoppdrag 546-546 B)
Besvart 12. desember 2021. Publisert 29. august 2023

JA
547TISK etter nedjustert TISK (oppdrag 547)
Besvart 22. oktober 2023. Publisert 28. august 2023
JA
548Verifikasjon av koronasertifikat (oppdrag 548)
Besvart 29. oktober 2023. Publisert 28. august 2023
JA
550 A-CVurdering av behov for anskaffelse av hurtigtester (oppdrag 55 A-C)
Besvart 5. november 2023. Publisert 28. august 2023
JA
550 DVurdering av behov for anskaffelse av hurtigtester (oppdrag 550 del D)
Besvart 1. november 2023. Publisert 28. august 2023
JA
551Om vurdering av covid-19 som allmennfarlig smittsom sykdom (oppdrag 551)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2022. Publisert 26. april 2022.
 
552

Vurdering av behov for nasjonale tiltak og vurdering av tiltak på innreisefeltet (oppdrag 552)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 12. november 2021. Publisert 12. november 2021.

Oppdatert 17. november: Dokumentet er korrigert. Vi har rettet fra 150 til 50 pasienter i avsnitt 3, side 5. Rettelsen skyldes en følgefeil som har fulgt saksbehandlingen inn i Helsedirektoratet
.

Vurdering av behov for nasjonale tiltak og vurdering av tiltak på innreisefeltet (oppdrag 552) fjernet det meste av sladding fra tidligere publisert versjon
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 10. november 2021. Publisert 19. november 2021.

 
552 del 1

Ny vurdering av behov for nasjonale tiltak – anbefaling om iverksettelse av nye tiltak 7. desember 2021 (oppdrag 552, del 1)
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 7. desember 2021. Publisert 7. desember 2021.

Ny vurdering av behov for nasjonale tiltak per 25.11.2021 (oppdrag 552 – Del 1)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 27. november 2021. Publisert 30. november 2021.

 
553Medikamenter mot covid-19 (oppdrag 553)
Besvart 12. november 2023. Publisert 28. august 2023
JA
554Innenlandsk bruk av koronasertifikat - del 1 (oppdrag 554)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 22. november 2021. Publisert 19. januar 2022.

Innenlandsk bruk av koronasertifikat - del 2 (oppdrag 554)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. november 2021. Publisert 19. januar 2022.

 

555Om koronadokumentasjon mm (oppdrag 555)
Besvart 22. november 2021. Publisert 28. august 2023
JA
556Om presentasjon av ulike scenarier for utviklingen av covid-19-epidemien framover (oppdrag 556)
Besvart 23. november 2021. Publisert 28. august 2023
JA
557Notat om varighet av drift av Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (oppdrag 557)
Besvart 10. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
559Innenlands bruk av koronasertifikat (oppdrag 559)
Besvart 26. november 2021. Publisert 28. august 2023
JA
561Tiltak ved økt arbeidsinnvandring (oppdrag 561)
Besvart 10. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
562Forberede presentasjon om håndtering av covid-19 pandemien (oppdrag 562)
Besvart 25. november 2021. Publisert 28. august 2023
JA
564Anbefalinger knyttet til særlig sårbare grupper (oppdrag 564)
Besvart 10. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
565Vurdering av tiltak for å begrense spredning av ny virusvariant identifisert i det sørlige Afrika (oppdrag 565)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 26. november 2021. Publisert 26. november 2021.
 
566

Tilgang til covid-19 legemidler til bruk utenfor sykehus
Besvart 6. desember 2021. Publisert 29. august 2023

Tilgang til covid-19 legemidler til bruk utenfor sykehus
Besvart 8. desember 2021. Publisert 29. august 2023

JA
567Re-visning av nasjonal kontrollside koronasertifikat (oppdrag 567)
Besvart 1. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
568Revidert svar - omhandler innreise (oppdrag 568)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 1. desember 2021. Publisert 2. desember 2021.
 
569Plan for første respons ved omikron-variant i Norge DEL 1 - det første tilfellet av omikron-variant oppdages i Norge (oppdrag 569 – DEL 1)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 29. november 2021. Publisert 29. november 2021.
 
570Ulike scenarier for forbruk av selvtester og vurdering av fremtidige behov (oppdrag 570)
Besvart 1. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
571Om SMS varsel til innreisende (oppdrag 571)
Besvart 6. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
572Vurdering av smittekarantene for øvrige nærkontakter (oppdrag 572)
Besvart 7. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
573Anskaffelse av hurtigtester mv. med vedlegg (oppdrag 573)
Besvart 23. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
574Innføring av nye tiltak på Svalbard (oppdrag 574)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 8. desember. Publisert 17. desember 2021.
 
575Oppdatert anslag på utgifter til drift av teststasjoner på grensen (oppdrag 575)
Besvart 8. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
576Vurdering av situasjonen og behov for justering i nasjonale smitteverntiltak (oppdrag 576)
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 13. desember 2021. Publisert 13. desember 2021.
 
577

Vurdering av innreisetiltak – Del A og C (oppdrag 577, sladdet versjon) 
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 22. desember 2021. Publisert 22. desember 2021.

Vurdering av innreisetiltak (oppdrag 577)
Besvart av Helsedirektoratet (drøftet med FHI, DSB og POD) 10. januar 2022. Publisert 24. januar 2022.

Vurdering av innreisetiltak (revidert svar på oppdrag 577)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. januar 2022. Publisert 1. februar 2022. Sladdet versjon er tidligere publisert.

 
578Test- og karanteneregime for mistenkte omikrontilfeller (oppdrag 578, sladdet versjon)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 17. desember 2021. Publisert 21. desember 2021.
 
579Vurdering av bevilgningsbehov for anskaffelse av hurtigtester med vedlegg (oppdrag 579)
Besvart 10. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
580Ny vurdering av TISK-strategi (oppdrag 580)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 7. januar 2022. Publisert 13. januar 2022.
 
581Kartlegging av situasjoner i tjenestene og risiko for evt. lovbrudd (oppdrag 581)
Besvart 17. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
582Vurdering av koronasertifikater fra tredjeland (oppdrag 582)
Besvart 16. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
583Oppfølging av tiltaksplan for vinterfisket (oppdrag 583)
Besvart 16. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
584Direkteanskaffelse av 15 mill. tester for påvisning av sars-cov2. (oppdrag 584)
Besvart 14. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
585

Vurdering av unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager og skoler (oppdrag 585)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 15. desember 2021. Publisert 27. desember 2021.

 
587Oppdrag 587 - Konkretisering av anbefalingene om at personer i risikogruppene og uvaksinerte bør skjerme seg (oppdrag 587)
Besvart 21. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
589Om å vurdere karanteneregler for barn og ansatte i barnehager og skoler fra skolestart i januar 2022 m.m. (oppdrag 589)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 27. desember 2021. Publisert 27. desember 2021.
 
590Helhetlig vurdering av situasjonen og vurdering av behov for justering i nasjonale smitteverntiltak (oppdrag 590)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 9. januar 2022. Publisert 13. januar 2022.
 
591Oppdatering av volumberegning for innkjøp av legemiddel (oppdrag 591)
Besvart 21. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
592 a og b

Selvregistrering av selvtester (oppdrag 592 a)
Besvart av Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for e-helse og NHN 14. januar 2022. Publisert 23. januar 2022.

Selvregistrering av selvtester (oppdrag 592 B)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. januar 2022. Publisert 3. februar 2022.

 
593Oppfølging av hurtigtester (oppdrag 593)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. januar 2022. Publisert 1. februar 2022.
 
596Vurdering av forslag til endringer vedrørende gjennomføring av test før avreise til Svalbard (oppdrag 596)
Besvart av Helsedirektoratet 12. januar 2022. Publisert 1. februar 2022.
 
597Vurdere konsekvenser av å utvide antall egenmeldingsdager (oppdrag 597)
Besvart 13. januar 2022. Publisert 28. august 2023
JA
598Om bistand til EU- og EØS-borgere med testing (oppdrag 598)
Besvart 30. desember 2021. Publisert 28. august 2023
JA
599Innretning av trafikklysmodellen og veiledere om smittevern (oppdrag 599)
Besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet 7. januar 2022. Publisert 13. januar 2022.

(Dato på selve oversendelsesbrevet ble 17. jan korrigert fra 03.01.2022 til 07.01.2022, i tråd med dato på oppdragssvaret og reell oversendelsesdato). 
 

Oppdrag 600 – 655

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet 600 – 699
OppdragsnummerTittelEtterpublisert høst 2023 (JA hvis aktuelt)
601Tabell med oversikt over pakker med smittevernstiltak (oppdrag 601)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. januar 2022. Publisert 1. februar 2022.
 
601 b og 604Regulering av arrangementer og serveringssteder ut fra vaksinasjonsstatus (oppdrag 604 og 601b)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. januar 2022. Publisert 1. februar 2022.
 
602Oppdraget gikk til FHI. Ikke besvart av Helsedirektoratet. 
603Smittekarantene og testregime (oppdrag 603)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 12. januar 2022. Publisert 13. januar 2022.
(Vedlegg fra FHI manglet ved publisering kl 17. Ny versjon av oppdragsbesvarelsen inkludert vedlegget ble lastet opp kl 17.55)
 
604Se oppdrag 601 b. 
605Om tredjelands koronasertifikater (oppdrag 605)
Besvart 21. januar 2022. Publisert 29. august 2023
JA
606Anskaffelse av PCR-analyser (oppdrag 606)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 19. januar 2022. Publisert 27. januar 2022.
 
607Antallsbegrensning på offentlig arrangement med faste tilviste plasser (oppdrag 607, sladdet versjon)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. januar 2022. Publisert 20. januar 2022.
 
608Gjennomføring av smittekarantene og isolering for forsvarspersonell (oppdrag 608)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. januar 2022. Publisert 21. januar 2022.
 
609

Korrigert svar på covid-19-oppdrag nr. 609 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) - Oppdatert vurdering av situasjon og tiltaksnivå
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2022.

Revidert tillegg til svar på oppdrag 609 - oppdatert vurdering av situasjon og tiltaksnivå
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. januar 2022.

Tilleggsbesvarelse på oppdrag 609 om TISK
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 31. januar 2022.

Publisert 1. februar 2022.

 
610

Om strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (oppdrag 610)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 18. mars 2022. Publisert 5. april 2022.

Videre arbeid med pakker med nasjonale smitteverntiltak for ulike tiltaksnivå (oppdrag 610 - tilleggsoppdrag)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. mars 2022. Publisert 5. april 2022.

 
611Om sykefravær (oppdrag 611)
Besvart 26. januar 2022. Publisert 29. august 2023
JA
612

Vurdering av innreisetiltak – Helsedirektoratets besvarelse (oppdrag 612)
Vurdering av innreisetiltak – FHIs besvarelse (oppdrag 612)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 21. januar 2022. Publisert 24. januar 2022.

Anmodning om oppdatert vurdering av innreisetiltakene (oppdrag 612)
Besvart av Helsedirektoratet 21. januar 2022. Publisert 1. februar 2022. Sladdet versjon er tidligere publisert. 

Oppdatert svar på covid-19 oppdrag fra HOD 612 – Anmodning om oppdatert vurdering av innreisetiltakene
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2022. Publisert 1. februar 2022. Sladdet versjon er tidligere publisert. 

 
613Prioritering av analysekapasitet (oppdrag 613)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 21. januar 2022. Publisert 21. januar 2022.
 
614Prioritering av PCR-tester (oppdrag 614)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. januar 2022. Publisert 1. februar 2022.
 
615Kriterier som må være oppfylt for at det forskriftsfestede kravet til smittevernfaglig forsvarlig drift i skoler og barnehager kan oppheves (oppdrag 615)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.
 
617Om vurdering av covid-19 som allmennfarlig smittsom sykdom (oppdrag 617)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.
 
618 del a og del b

Vurdering av bruken av TISK fremover og lengde på isolasjonstiden (618 del A)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. januar 2022. Publisert 1. februar 2022 og 12. februar 2022

Vurdering av bruken av TISK fremover og lengden på isolasjonstiden (oppdrag 618 del B, sladdet versjon)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.

Tilleggsleveranse fra FHI på oppdrag 618 del B: Kohortisolering og andre smitteverntiltak i spesialisthelsetjenesten
Besvart av FHI 10. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.

 
619Råd og anbefalinger (oppdrag 619)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.
 
620

Overvåkning av covid-19 del 1 (oppdrag 620)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.

Overvåkning av covid-19 - del 2 (oppdrag 620)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. mars 2022. Publisert 5. april 2022.

 
622

Om innreisetiltak (oppdrag 622)
Besvart av Helsedirektoratet i samarbeid med FHI, DSB, POD og Nasjonalt kontrollsenter 10. februar 2022.

Om innreisetiltak; del A om innreiseregistrering (oppdrag 622)
Besvart av Helsedirektoratet i samarbeid med FHI, DSB, POD og Nasjonalt kontrollsenter 4. februar 2022.

Publisert 12. februar 2022.

 
623Vurdering av mulig forlengelse av innreiserestriksjonslova (oppdrag 623)
Besvart 2. mars 2022. Publisert 29. august 2023
JA
624Beredskap på teststasjoner (oppdrag 624)
Besvart av Helsedirektoratet 9. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.
 
626Vurdering av situasjon og tiltaksnivå (oppdrag 626)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.
 
627

Vurdering av Luftfartstilsynets midlertidige instruks om ikke å gi dispensasjon til internasjonale charterflyginger til/fra Svalbard (oppdrag 627) 
Besvart av Helsedirektoratet 10. februar 2022. Publisert 1. mars 2022.

Vurdering av covid-19-forskriftens bestemmelser for Svalbard med vedlegg (oppdrag 627)
Besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 21. februar 2022. Publisert 1. mars 2022.

 
628Vurdering knyttet til videre bruk av Smittestopp (oppdrag 628)
Besvart 7. februar 2022. Publisert 29. august 2023
JA
629Forlengelse av hjemler i smittevernloven (oppdrag 629)
Besvart av Helsedirektoratet 16. februar 2022. Publisert 11. mars 2022.
 
630Om tiltakspakker på innreiseområdet i beredskapsøyemed (oppdrag 630)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. mars 2022. Publisert 5. april 2022.
 
631Vurdering av forlengelse av midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forskriftshjemler for å kunne iverksette tiltak for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og verneutstyr) (oppdrag 631)
Besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk 16. februar 2022. Publisert 22. mars 2022.
 
632Smittevernråd ved unntak fra isolasjon (oppdrag 632)
Besvart 9. februar 2022. Publisert 29. august 2023
JA
633Oppdatering av informasjon i koronaveilederen om spesifikke smittevernråd knyttet til covid-19 for skoler og barnehager (oppdrag 633)
Besvart av Helsedirektoratet i samarbeid med FHI og Utdanningsdirektoratet 10. februar 2022. Publisert 12. februar 2022.
 
634Om innhenting av innspill fra statsforvalterne til arbeidet med pakker med smitteverntiltak (oppdrag 634)
Besvart 17. februar 2022. Publisert 29. august 2023
JA
636Om avvikling av veilednings-, kontroll- og rapporteringsfunksjon ved Nasjonalt kontrollsenter for innreise med vedlegg (oppdrag 636)
Besvart 10. mars 2022. Publisert 29. august 2023
JA
637Anbefalinger om testing (oppdrag 637)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2022. Publisert 5. april 2022.
 
640Vurdering av covid-19-reguleringen for Svalbard inn mot cruisesesongen (oppdrag 640)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mars 2022. Publisert 1. juli 2022.
 
642Klinisk testing og sykefravær (oppdrag 642)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. april 2022. Publisert 5. april 2022.
 
643Endring av rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer, testing for covid-19 og beredskap for testing for covid-19 (oppdrag 643)
Brev sendt ut som svar på oppdraget 8. april 2022. Publisert 29. august 2023
JA
646 (utkast)Bekreftelse på levert vurdering til FHI - Koronavaksniasjon og vaksinasjonskapasitet (UTKAST til oppdrag 646)
Besvart 5. mai 2022. Publisert 29. august 2023
JA
648Oppdrag 648 - Om sekvenseringskapasitet i Norge (oppdrag 648)
Besvart 10. juni 2022. Publisert 29. august 2023
JA
649Om beredskap for testing og smittesporing (oppdrag 649)
Besvart 24. juni 2022. Publisert 29. august 2023
JA
651 (utkast)Om smittevern og kommuneoverleg (UTKAST til oppdrag 651)
Besvart 8. juli 2022. Publisert 29. august 2023
JA
655Paxlovid (oppdrag 655)
Besvart 29. november 2022. Publisert 29. august 2023
JA

Oppdrag uten oppdragsnummer

Listen er sortert kronologisk, basert på besvart-dato (eldste øverst).

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet – oppdrag uten oppdragsnummer
TittelEtterpublisert høst 2023 (JA hvis aktuelt)
Helsedirektoratets anbefalinger om håndtering av covid-19 per 24. mars 2020
Besvart 24. mars 2020. Publisert 7. mai 2020
 
Spørsmål om åpne tros- og livssynssamfunn i påsken
Besvart 3. april 2020. Publisert 24. august 2023
JA
Helsedirektoratets vurdering av tiltak mot Covid-19-pandemien
Rapport levert 28. april 2020. Revidert 7. mai 2020. Publisert 7. mai 2020
 
Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på spørsmål fra Justis- og beredskapsdepartementet om karantenehotell
Besvart 5. november 2020. Publisert 1. desember 2020
 
Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak - "Tvungen ferie" i desember - Virkninger på norsk økonomi (20. november 2020)
Besvart 20. november 2020. Publisert 21. desember 2020
 
Anbefalinger om kortvarige forsterkede smitteverntiltak
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. januar 2021
 
Situasjonsvurdering og forslag til tiltak
Besvart av Helsedirektoratet 10./11. januar 2021. Publisert 13. januar 2021
 
Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak i kommuner rundt Nordre Follo
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021. Publisert 23. januar 2021
 
Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak, gjeldende fra midnatt natt til 1. februar, etter utbrudd i Halden
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 31. januar 2021. Publisert 2. februar 2021.
 
Anbefaling om nasjonalt vedtak for Bergen og enkelte omkringliggende kommuner
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 6. februar 2021. Publisert 7. februar 2021.
 
Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand fra 5.3.2021 kl. 00.00
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mars 2021. Publisert 4. mars 2021.
 
Anbefaling om endring i statlig forskrift for Holmestrand kommune. Kommunen ønsker å omfattes av kapittel 5A fra 11.3.2021 kl. 12.00
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021. Publisert 10. mars 2021.
 
Anbefaling om innføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A-C for kommuner i Salten fra midnatt natt til 13. mars 2021
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mars 2021. Publisert 12. mars 2021.
 
Anbefaling om statlig forskrift for kommunene i Viken og Gran kommune i Innlandet fra midnatt natt til 16.3.2021
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. mars 2021. Publisert 15. mars 2021.
 
Covid-19 – Samfunnsøkonomiske vurderinger, tredje rapport, del II
Rapporten er levert 15. mars 2021 av ekspertgruppe ledet av professor Holden, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Publisert 7. april 2021.
 
Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær,
Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira fra 16.3.2021 kl. 24.00

Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021. Publisert 16. mars 2021.
 
Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand fra 16.03.2021 kl. 24.00
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021. Publisert 16. mars 2021.
 
Anbefaling om videreføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A og 5C for kommuner i Salten fra 17. mars 2021
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. mars 2021. Publisert 18. mars 2021.
 

Anbefaling om innlemmelse i covid-19 forskriften kap. 5A for kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan fra 19. mars klokken 24.00
Besvart 19. mars 2021. Publisert 19. mars 2021.

 
Anbefaling om videreføring av covid-19-forskriften kap. 5A i Vestfold og Telemark
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. april 2021. Publisert 1. april 2021.
 
Anbefaling om innføring av tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5B (omregulering fra 5A) for Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra og med 9. april kl. 00.00 til og med 22. april 2021
Besvart av Helsedirektoratet 7. april 2021. Publisert 8. april 2021.
 
Anbefaling om avvikling av tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5A og 5C for kommuner i Salten fra 12. april 2021
Besvart av Helsedirektoratet 9. april 2021. Publisert 9. april 2021.
 
Anbefaling om nedjustering av tiltak etter covid-19-forskriften til kapittel 5B for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik fra 12. april 2021
Besvart av Helsedirektoratet 9. april 2021. Publisert 9. april 2021.
 
Anbefaling om videreføring av tiltak etter covid-19-forskriften kap. 5A for 20 kommuner i Viken, endring av tiltak etter kap. 5B for 19 kommuner i Viken og avvikling av tiltak for 12 kommuner i Viken, samt for Gran kommune i Innlandet fra midnatt natt til 12. april 2021
Besvart av Helsedirektoratet 10. april 2021. Publisert 10. april 2021.
 
Anbefaling om oppheving av tiltak etter covid-19-forskriften kap. 5A for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira fra midnatt natt til 12. april 2021
Besvart av Helsedirektoratet 10. april 2021. Publisert 10. april 2021.
 
Anbefaling om opphør av nasjonale tiltak etter covid-19-forskriften i kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra 23.04.2021 kl. 00.00
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021. Publisert 22. april 2021.
 
Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5A for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker, nedjustering eller videreføring av forskrift kap. 5B for 17 kommuner i Viken og oppheving av statlig forskrift for 18 kommuner i Viken fra 26.04.21
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021. Publisert 22. april 2021.
 
Anbefaling om endring til statlig forskrift kap. 5B for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker kommune, og oppheving av statlig forskrift for Eidsvoll og Nannestad kommune
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. april 2021. Publisert 30. april 2021.
 
Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5B for kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier, Drammen og Ullensaker, og oppheving av statlig forskrift for kommunene Enebakk, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Fredrikstad
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. mai 2021. Publisert 7. mai 2021.
 
Anbefaling om tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 8. mai 2021. Publisert 8. mai 2021.
 
Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5B for Lørenskog og Ullensaker kommune, samt endring til statlig forskrift kap. 5C for Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier og Drammen kommune i Viken
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. mai 2021. Publisert 20. mai 2021.
 
Anbefaling om forlenget varighet av statlig forskrift i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. mai 2021. Publisert 20. mai 2021.
 
Anbefaling om statlig forskrift i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for Larvik kommune
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. mai 2021. Publisert 21. mai 2021.
 
Anbefaling om opphør av statlig forskrift kap. 5A-C for Lørenskog, Ullensaker, Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo og Ås kommune i Viken
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021. Publisert 25. mai 2021.
 
Anbefaling om opphør av statlig forskrift kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, og videreføring av statlig forskrift kapittel 5B for Larvik kommune
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. juni 2021. Publisert 2. juni 2021.
 
  
Anbefaling om opphør av covid-19-forskriften kapittel 5B for Larvik kommune
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021. Publisert 16. juni 2021
 

Anbefaling om tiltak ved omikronutbrudd i Oslo-området
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 2. desember 2021. Publisert 2. desember 2021.

FHIs vedlegg ble lagt til på nytt kl. 16.43, da det forelå i feil versjon.

 
Tilråding om å fastsetje statleg regulering for kommunane i føretaksområdet til Helse Bergen
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 3. desember 2021. Publisert 3. desember 2021.
 
Anbefaling om nasjonalt fastsatte regionale tiltak i ytterligere kommuner i Viken fylke - Drammen og Lier
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 4. desember 2021. Publisert 5. desember 2021.
 
Kartlegging av kommunenes kapasitet til vaksinasjon 2022/2023 (vaksineoppdrag 69)
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. juni 2022. Publisert 30. juni 2022.
 

Justert strategi- og beredskapsplan for covid-19 (oppdrag TTB2023-13) – Helsedirektoratet
Besvart av Helsedirektoratet 30. mars 2023. Publisert 30. juni 2023

Justert strategi- og beredsksapsplan for covid-19 (oppdrag TTB2023-13) – FHI
Besvart av FHI 31. mars 2023. Publisert 30. juni 2023

Vedlegg 1: Bør covid-19 fortsatt klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom – FHI
Besvart av FHI 31. mars 2023. Publisert 30. juni 2023

Vedlegg 2: FHIs innspill til revidert strategi- og beredskapsplan 
Besvart av FHI. Publisert 30. juni 2023

 
Oppdrag TTB2023-44 - Covid-19 som allmennfarlig smittsom sykdom
Besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. oktober 2023. Publisert 20. november 2023.
 

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer også sine faglige råd og vurderinger på sine nettsider.

Besvart-dato er dato for besvarelse, men kan også være for fristen for besvarelsen hvis besvart-dato er ukjent.

Først publisert: 01.07.2020 Siste faglige endring: 20.11.2023 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold