6. Håndtering av passasjerer med mistenkt covid-19 under reise

Alle selskaper bør utarbeide egne rutiner basert på gjeldende retningslinjer[1].

I tillegg til vanlig førstehjelpsutstyr bør kabinpersonell også ha tilgang til munnbind og øyebeskyttelse/visir, engangshansker (eventuelt engangsfrakk) og egnet desinfeksjonsmiddel.

Ved mistanke om covid-19 hos passasjer om bord på fly, skal passasjeren holdes adskilt fra de andre reisende med minimum en meters avstand (vanligvis 2 seterader i alle retninger). Vedkommende skal påføres medisinsk munnbind så raskt som mulig. Munnbind må imidlertid ikke brukes ved alvorlig respirasjonsbesvær, oppkast/aspirasjonsfare, ufrie luftveier eller behov for oksygen.

Ved behov bør den reisende følges opp av kun en kabinansatt som ikler seg egnet smittevernutstyr. Dersom det er mistanke om smitte på fly, skal eventuelle desinfeksjonstiltak håndteres i tråd med gjeldende rutiner ved smittsom person på fly.

Norske flykontrollsentraler/-tårn, service-sentraler («handling-selskaper») og driftssentraler ved flyplasser med internasjonale ruter, AMK-sentraler og kommuneleger bør følge disse rådene ved mistanke om covid-19:

  • Den kontroll-, service-, eller driftssentral som først mottar melding om en syk passasjer, skal så langt mulig avklare smittemistanke og varsle kommunelegen. Kommunelegen vurderer om det foreligger mistenkt covid-19.
  • Alle passasjerer med symptomer som hoste, feber eller tungpustethet vurderes av helsepersonell på flyplassen.

For mer informasjon se også FHI sine nettsider[2].

[1] https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/
[2] https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rutiner-for-varsling-og-handtering-av-passasjer-med-mistenkt-koronavirus-20/?term=&h=1

Sist faglig oppdatert: 28. april 2020