5. Spesielt for arbeidsgivere og ansatte

Når arbeidsgivere gjør risikovurderinger av arbeidsmiljøet skal de også vurdere risiko for smitte. Basert på risikovurderingen skal de utarbeide en plan, og iverksette nødvendige tiltak. Bedriftshelsetjenesten kan bistå i dette arbeidet. Det finnes mer informasjon om dette på Arbeidstilsynets nettsider.

Ansatte som er syke skal ikke være på jobb.  Hvis man blir syk i løpet av arbeidsdagen, bør den ansatte forlate arbeidsplassen så snart det lar seg gjøre.

Sjåfører/konduktører og annen betjening bør tilstrebe å holde en meters avstand til passasjerene. Kontakt mellom ansatte og passasjerer kan begrenses, for eksempel ved at ansatte betjener kun en del av transportmiddelet. Ett toalett bør reserveres for ansatte hvis mulig.

Dersom den ansatte skal assistere passasjerer bør dem ansatte vaske eller desinfisere hendene før og etter kontakt. Behov for smittevernutstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ansatte bør ha hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig.

Ansatte som kan være i risikogrupper

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid eller omplassering.

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19 (fhi.no).

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2020