3. Smitteforebyggende tiltak

De anbefalte smitteverntiltakene som er angitt i avsnittene under gjelder for trening innen organisert idrett, og inkluderer ikke toppidretten. Når det gjelder toppidrett vises det til egen veiledning fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og eventuelle særforbund.

Sist faglig oppdatert: 16. april 2021