5. Sjekkliste for godt smittevern ved trening og arrangementer innen organisert idrett

Tiltak Merknad
Idrettslagets/foreningens overordnede ansvar  
Sørge for at ledere/instruktører/frivillige er kjent med gjeldende smitteverntiltak  
Sørge for at det foreligger en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale eller toalett der den syke har oppholdt seg.  
Gjøre informasjon om gjeldende smitteverntiltak tilgjengelig via informasjonsplakater eller annet informasjonsmateriell  
Informere deltakere/foresatte om gjeldende smitteverntiltak før oppstart. Vurdere om informasjonen bør gjøres tilgjengelig på flere språk  
Sikre at det er tilstrekkelig med trenere/instruktører/frivillige for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak  
Hygienetiltak  
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter  
Sikre at håndhygienemuligheter er tilgjengelig for deltakerne  
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene  
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er tilgjengelig  
Redusert kontakt mellom personer  
Sikre at arealene tillater at avstandskrav og avstandsanbefalinger kan ivaretas i forhold til antall deltakere/tilskuere  
Legge til rette for at trengsel kan unngås, for eksempel ved å ha forskjellige oppmøtesteder eller oppmøtetider for de ulike gruppene  
Vurder å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel  
Informere om å begrense bruk av offentlig transport til og fra arrangementet/aktiviteten der det er mulig  
Begrense antall ledsagere  
Renhold  
Gjennomgå lokale renholdsplaner med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og gjøre tilpasninger der det er behov. Det bør legges en plan for hyppighet og metode for renhold  
Sørge for forsterket renhold av toaletter og hyppig berørte kontaktflater ved gult og rødt tiltaksnivå  
Legge til rette for rengjøring av felles utstyr der det er nødvendig  

 

Sjekkliste i PDF   |   Sjekkliste i word

Sist faglig oppdatert: 01. august 2020