Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.3. Individuell plan i annet lovverk

Individuell plan i lovverket for andre sektorer

Individuell plan er hjemlet i følgende lover og forskrifter for andre sektorer:

Det er utarbeidet forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen. Denne er hjemlet i NAV-loven § 15 og lov om sosial tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 28 og 33.

I lov om kommunale krisesentertilbud § 4 er individuell plan nevnt som et verktøy for å samordne tjenester.

Særlig om skolens plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester

Skolens plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan er nedfelt i opplæringslova § 15-5.

Ifølge opplæringslova § 15-8 og friskolelova § 3-6b plikter skolen å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle problemer.

 

Sist faglig oppdatert: 12. september 2018