Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Taushetsplikt og samtykke

Taushetsplikt

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten er underlagt regler om taushetsplikt.

For informasjon om taushetsplikten se

Se også Justis- og beredskapsdepartementets veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen.

Samtykke

Hovedregelen om samtykke er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke jfr. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1. Les om samtykke til helsehjelp i rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4.

Siste faglige endring: 05. desember 2023