2. Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

2.1 Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

2.2 Gjennomgang av definisjonen av habilitering og rehabilitering

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2020