6.3. Sykehjem

Lokale tiltak

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Sist faglig oppdatert: 11. juni 2020