6. Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten

Lokale tiltak

Kommuner som innfører strengere tiltak som følge av engelsk virusmutasjon:

Flere andre kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

6.1 Allmennlegetjenesten

6.2 Legevakt

6.3 Sykehjem

6.4 Hjemmebaserte tjenester

6.5 Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19

6.6 Tannhelsetjenesten

6.7 Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste

6.8 Fengselshelse

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2020