6. Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten

6.1 Allmennlegetjenesten

6.2 Legevakt

6.3 Sykehjem

6.4 Hjemmebaserte tjenester

6.5 Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19

6.6 Tannhelsetjenesten

6.7 Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste

6.8 Fengselshelse

Sist faglig oppdatert: 08. juli 2020