Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.7. Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste

Tilbud og tilgjengelighet i svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør opprettholdes

Regjeringens strategi for covid-19-pandemien prioriterer barn og unge, og helsepersonellet i svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et sikkerhetsnett for dem som har behov for hjelp og oppfølging. Tjenestene bør gjennomføre de pålagte oppgavene i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for:

Tjenestene er sentrale lavterskeltilbud med høy oppslutning uavhengig av sosial tilhørighet.

Helsestasjon for ungdom med åpningstid på ettermiddag og kveld, er også et tilbud til ungdom som har droppet ut av skolen, er i arbeid eller har flyttet hjemmefra og bor på internat. Det bør tilstrebes tilgjengelighet til tjenester for barn og unge i ferier når skolen er stengt, og der det lar seg gjennomføre bør helsestasjon for ungdom være åpen.

Se også Folkehelseinstituttets nettsider:

Sist faglig oppdatert: 07. februar 2023