Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.7. Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste

Tilbud og tilgjengelighet i svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør opprettholdes

Regjeringens strategi for covid-19 pandemien prioriterer barn og unge først. I en pandemi utgjør helsepersonellet i svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten et sikkerhetsnett for de som har behov for hjelp og oppfølging. Tilbudet og tilgjengeligheten i tjenesten bør derfor opprettholdes i tråd med gjeldende smitteverntiltak.
 
Tjenestene bør gjennomføre de pålagte oppgavene i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for:

Tjenestene er sentrale lavterskeltilbud med høy oppslutning uavhengig av sosial tilhørighet.

Helsestasjon for ungdom med åpningstid på ettermiddag og kveld, er også et tilbud til ungdom som har droppet ut av skolen, er i arbeid eller har flyttet hjemmefra og bor på internat.

Det bør tilstrebes tilgjengelighet til tjenester for barn og unge i ferier når skolen er stengt, og der det lar seg gjennomføre bør helsestasjon for ungdom være åpen.

Se også Folkehelseinstituttets nettsider:

Lokale regler og råd

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde egne råd og regler lokalt, sjekk kommunens nettsider (helsenorge.no).

Sist faglig oppdatert: 19. januar 2022