8. Besøk – pasienter og beboere

Nasjonale tiltak – endringer fra 16. april

Regjeringen varsler endringer i nasjonale tiltak i tråd med gjenåpningsplanen (regjeringen.no).

Regionale tiltak

Kommuner omfattet av regionale tiltak iverksatt av regjeringen:

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no).

    Sist faglig oppdatert: 19. mars 2021