8. Besøk – pasienter og beboere

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

Sist faglig oppdatert: 24. februar 2021