9. Besøk i spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger

Lokale tiltak

Kommuner som innfører strengere tiltak som følge av engelsk virusmutasjon:

Flere andre kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2020