Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand

Avstand og sosial kontakt

Ingen generell anbefaling om 1 meter avstand i samfunnet.

For personer med nyoppståtte luftveissymptomer, anbefales det å holde avstand til personer i risikogrupper. 
  
Med et høyt smittepress som nå anbefales grupper som fremdeles har økt risiko for alvorlig sykdom, å begrense antall nærkontakter. Se også nedenfor ang. råd til uvaksinerte voksne og personer i risikogrupper.

Ved fødsel og alvorlig sykdom, bes institusjoner å tilrettelegge for besøk selv for pårørende/ledsagere som har testet positivt for covid-19.

Les mer: Besøk i helseinstitusjoner | Hold deg hjemme ved positiv koronatest (helsenorge.no)

Risikogrupper og uvaksinerte

Normalt er personer i risikogruppene godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om vaksine, og de fleste vil i stor grad være beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne anbefales å vurdere risiko for smitte og alvorlig sykdomsforløp av covid-19 opp mot behovet for kontakt med andre. Når det gjelder hvilke grupper som dette er relevant for, vises det til risikogrupper for alvorlig forløp av covid-19 (fhi.no).

Det å holde seg unna store ansamlinger og ev. bruke munnbind kan være aktuelle tiltak. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt. Man kan for eksempel ha noen faste personer som man omgås og dermed redusere risikoen for å bli smittet.

Personer med høy risiko for alvorlig sykdom anbefales å rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte.

Munnbind

Se egen anbefaling om bruk av munnbind.

    Arrangementer og private sammenkomster

    Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Ingen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.

    Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern (lovdata.no), som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

    Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

    Sist faglig oppdatert: 23. februar 2022