2. Planlegging og risikovurdering i virksomheten

Virksomheten er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

  • Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.
  • Bedriftshelsetjeneste og/eller helse- og omsorgstjenesten i kommunen kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere smitterisikoen og utarbeide tiltaksplaner.
  • Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og besøkende/brukere.
  • Se Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (arbeidstilsynet.no) for råd om risikovurdering.
  • Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Kontinuitetsplanlegging

Arbeidsplasser må forberede seg på fravær blant medarbeidere på grunn av sykdom eller karantene.

  • Virksomheter kan etablere faste arbeidslag/grupper med medarbeidere som ikke som ikke blandes med hverandre. Grupper kan bytte sammensetning ukentlig, etter en helg.
  • Slik kan man unngå at alle medarbeidere innen en funksjon blir utsatt for smitte/satt i karantene ved et positivt tilfelle av covid-19.
  • Arbeidslag/grupper kan ha alternerende arbeidstid, for eksempel med alternerende hjemmekontor eller tidspunkt for fremmøte.
  • Se Veileder i kontinuitetsplanlegging (dsb.no)

Sist faglig oppdatert: 10. mars 2021