1. Bakgrunn

Denne veilederen gir råd om når hjemmekontor bør vurderes og brukes for å redusere smitte av covid-19. Veilederen gir også råd om hvordan arbeidsplasser bør tilrettelegges for å redusere smitterisiko. Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og utgitt av Helsedirektoratet, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Veilederen er rettet mot virksomheter i offentlig og privat sektor. Veilederen kommer i tillegg til gjeldende regelverk som er aktuelt for virksomhetene, herunder arbeidsmiljøloven, og øvrige retningslinjer og regler som gjelder for spesielle virksomheter i forbindelse med covid-19. Veilederen tar utgangspunkt i smittesituasjonen i Norge per 15.05.2020. Rådene i veilederen kan bli endret ved endringer i smittesituasjon eller dersom ny kunnskap tilkommer. Det er utarbeidet en egen veileder for virksomheter med en-til-en kontakt.

Om viruset, sykdommen og utbruddet

Det vises til Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert og utfyllende informasjon om dette.

Sist faglig oppdatert: 18. mai 2020