KAPITTEL 14
Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35-37 helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 23. mai 2018