14. Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35-37 helsekrav til førerkort)

14.1 Legemidler (helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 23. mai 2018