6
Kognitiv svikt (§ 15 helsekrav til førerkort)

Først publisert: 01. oktober 2016 Sist faglig oppdatert: 20. juni 2019