6. Kognitiv svikt (§ 15 helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 20. juni 2019