Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Personvern og informasjonssikkerhet

Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av helseopplysninger. Helsedirektoratet arbeider systematisk for å oppfylle kravene, og behandle helseopplysninger på en god og sikker måte.

Sikkerhetstiltak i NPR, KPR og IPLOS

  • Omfattende tekniske og organisatoriske løsninger er etablert for å hindre at helseopplysninger misbrukes eller kommer på avveie.
  • Internt i Helsedirektoratet har kun medarbeidere i avdeling helseregistre tilgang til helseopplysningene, og kun i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.
  • Fødselsnummer oppbevares kryptert.
  • Innsynsbegjæringer og utleveringer av personidentifiserbare helseopplysninger krever tilgang til ukrypterte fødselsnummer. Kun et fåtall spesielt autoriserte ansatte kan behandle slike forespørsler.
  • Tilgjengeliggjøring av personidentifiserbare helseopplysninger fra helseregistre i Helsedirektoratet kan bare skje når det foreligger behandlingsgrunnlag i tråd med personvernforordningen.
  • Datatilsynet fører forsterket tilsyn med NPR.

Sikkerhetstiltak i KUHR

  • Det er kun enkelte medarbeidere i Helfo og Helsedirektoratet samt utviklere i NAV som har tilgang til helseopplysninger i KUHR i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.
  • Alle oppslag, søk og rapportkjøringer logges.
  • Utlevering av personidentifiserbare helseopplysninger fra KUHR kan bare skje når det foreligger nødvendige tillatelser fra Regional Etisk Komite og evt. øvrige myndigheter. 

Personvern og rettigheter

Les mer om dine rettigheter: innsynsrett i KPRinnsynsrett i NPRinnsynsrett i PLOSreservasjonsrett i KPR og bevaring av helseopplysninger i KPR.

Først publisert: 25.04.2019 Siste faglige endring: 27.05.2019 Se tidligere versjoner