Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedata og helseregistre

KPR og NPR mottar informasjon fra primær- og spesialisthelsetjenesten om aktivitet og behandling. IPLOS-registeret har informasjon om helse- og omsorgstjenester fra perioden 2007-2017, mens KUHR-databasen inneholder refusjonskrav fra behandlere og HELFO. Helsepersonellregisteret inneholder alle offentlige godkjenninger som er gitt til helsepersonell og dyrehelsepersonell i Norge. Rehabiliteringsregisteret skal på sikt inkludere alle rehabiliteringspasienter over 18 år.

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen flyttes ansvaret for flere registre fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI) med virkning fra 1. januar 2024. Les mer om hva dette betyr i praksis