Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere registre blir en del av FHI fra 1. januar 2024 

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen flyttes ansvaret for flere registre fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI). Omorganiseringen har virkning fra 1. januar 2024 og gjelder Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), IPLOS-registeret og Egg- og sæddonorregisteret (ESDR). 

Nettsider 

Flytting av nettsider er planlagt i mars 2024. Frem til da vil informasjon fra NPR og KPR ligge på helsedirektoratet.no med samme nettadresser (URL) som i dag. Å flytte statistikkvisninger er en større jobb, noe som betyr at statistikkene fra NPR og KPR blir liggende på helsedirektoratet.no i en periode etter mars 2024. 

Kontaktinformasjon 

Ansatte som flytter til FHI beholder sitt telefonnummer. E-postadressene blir nye fra 1. januar 2024. Vi oppdaterer nettside med kontaktinformasjon med nye epostadresser, besøksadresser og postadresser når de er klare. 

Leveranser av data fra NPR og KPR gjøres som før 

  • Søknader om tilgjengeliggjøring av opplysninger sendes inn og behandles som før. Les mer informasjon om hvordan du søker om data fra NPR og KRP 
  • Faste leveranser av styringsdata fra NPR gjøres som før og blir lagt ut på nettside med passordbelagte filer 
  • Dekningsgradsanalyser gjennomføres som før, gjelder både søknad, analyse og tilgjengeliggjøring 
  • Statistikk fra NPR og KPR blir publisert på helsedirektoratet.no en stund fremover. Planen er å flytte statistikkene til statistikkbanken på fhi.no 

Rapportering av data 

Rapportering av årsdata for 2023 og månedsdata for januar og februar 2024 gjøres som før. Det blir ingen endringer i rapportering av data før medio mars. Informasjon om dette er sendt ut i epost, i tillegg til at det legges ut informasjon på nettsider for rapportering av data til registrene. Følg med på Registrering og rapportering til NPR - Helsedirektoratet og Rapportere data til KPR - Helsedirektoratet 

Endring i rapportering fra medio mars 2024: NPR og KPR flyttes organisatorisk til FHI i adresseregisteret til Norsk helsenett og får nye virksomhetssertifikater. Ny adresse og nye virksomhetssertifikater må brukes ved innsending av månedsdata for mars 2024 og alle påfølgende innsendinger. Detaljert informasjon kommer i god tid før endringen trer i kraft. 

Fra medio mars vil data som sendes til gammel adresse eller med gamle virksomhetssertifikater ikke bli mottatt i NPR eller KPR. 

Først publisert: 04.12.2023 Siste faglige endring: 04.12.2023 Se tidligere versjoner