Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere registre blir en del av FHI fra 1. januar 2024 

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen ble ansvaret for flere registre flyttet fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI). Omorganiseringen hadde virkning fra 1. januar 2024 og gjelder Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), IPLOS-registeret og Egg- og sæddonorregisteret (ESDR). 

Nettsider 

Flytting av nettsider ble utført i mars 2024, se nye nettsider for NPR (fhi.no), KPR (fhi.no)og IPLOS-registeret (fhi.no). Å flytte statistikkvisninger er en større jobb, noe som betyr at statistikkene fra NPR og KPR blir liggende på helsedirektoratet.no i en periode etter mars 2024. 

Kontaktinformasjon 

Ansatte som flytter til FHI beholder sitt telefonnummer, se nettside med kontaktinformasjon (fhi.no) for mer informasjon om  epostadresser, besøksadresser og postadresser.

Leveranser av data fra NPR og KPR gjøres som før 

  • Søknader om tilgjengeliggjøring av opplysninger sendes inn og behandles som før. Les mer informasjon om hvordan du søker om data fra NPR (fhi.no) og KRP (fhi.no) 
  • Faste leveranser av styringsdata fra NPR gjøres som før og blir lagt ut på nettside med passordbelagte filer 
  • Dekningsgradsanalyser gjennomføres som før, gjelder både søknad, analyse og tilgjengeliggjøring 
  • Statistikk fra NPR og KPR blir publisert på helsedirektoratet.no en stund fremover. Planen er å flytte statistikkene til statistikkbanken på fhi.no 

Rapportering av data 

Rapportering av årsdata for 2023 og månedsdata for januar og februar 2024 gjøres som før. Det blir ingen endringer i rapportering av data før medio mars. Informasjon om dette er sendt ut i epost og kan leses om på de nye sidene for NPR på fhi.no.

Først publisert: 04.12.2023 Siste faglige endring: 08.03.2024 Se tidligere versjoner