Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

KUHR-databasen

KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) er et system som håndterer refusjonskrav fra behandlere og helseinstitusjoner til staten (HELFO). Systemet eies av Helsedirektoratet.

En del helsetjenester blir finansiert av staten. For at pasienten skal slippe å betale for tjenesten og senere få beløpet refundert, så sendes regningen til staten. Disse regningene er grunnlaget for informasjonen som lagres i KUHR.

Hvem sender informasjon til KUHR

 • Fastleger
 • Legevakt
 • Spesialistleger
 • Poliklinisk virksomhet (laboratorier, radiologi, psykiatri)
 • Private laboratorier
 • Private røntgeninstitutter
 • Psykologspesialist
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Helsestasjon
 • Rehabiliteringsinstitusjoner (kun egenandeler)
 • Behandlingsreiser i utlandet (kun egenandeler)
 • Logoped
 • Audiopedagog
 • Ortoptister
 • Pasientreise
 • Fritt behandlingsvalg

Opplysninger som lagres i KUHR

For hver kontakt en pasient har med en behandler så sendes det en regning til HELFO. I KUHR lagres informasjon om:

 • Behandler (praksistype, spesialitet, praksiskommune)
 • Pasient (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose)
 • Dato og klokkeslett
 • Takster
 • Fritakstgrunn for egenandel
 • Egenandel betalt av pasienten
 • Refusjon (fra staten til behandler)
 • Informasjon om saksbehandling og resultat i HELFO, for eksempel om en regning er avvist eller godkjent. 

Det er takstene som avgjør hvor mye pasienten selv skal betale og hvor mye refusjon behandleren får fra staten. 

Hvis en regning kommer til HELFO på papir så lagres ikke personopplysninger i KUHR, men kun aggregerte opplysninger som for eksempel utbetalt refusjon pr innsending.

Kontroll av data i KUHR

Alle regninger som mottas i KUHR kontrolleres av en regelmotor (ca. 2000 regler). Regninger som ikke er i henhold til gjeldende lover og regler blir avvist. Saksbehandler i HELFO har mulighet for å overstyre regelmotor.

Bruk av data fra KUHR

Statistikk fra KUHR benyttes blant annet i budsjettøyemed for å forutsi utgiftene på ulike stønadsområder

 • Automatisk utlevering til Folkehelseinstituttet for overvåkning av sykdomsutbrudd (Sykdomspulsen)
 • Faste leveranser til SSB, NSD, Helsedirektoratet og HELFO
 • Utlevering av data til ulike forskningsprosjekter med hjemmel i forvaltningsloven og personopplysningsloven 

Åpne data fra KUHR - lag egne rapporter

Aggregerte data fra KUHR er tilgjengelig for nedlasting til Excel, CSV, JSON eller XML.

Last ned data om antall takster og utbetalt refusjon per fagområde og praksistype for ulike tidsperioder. Data finnes for hele landet, fylkesvis eller per kommune. 

 

Har du spørsmål, kontakt service@helsedata.no 

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 24.03.2023 Se tidligere versjoner