Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrere data om helse og omsorg

Veileder for registrering av helse- og omsorgsdata, nyhetsbrev, brosjyrer og kurs (e-læringsmoduler) for deg som trenger opplæring eller selv skal holde kurs i registering og rapportering.

Veileder for registrering

Nyhetsbrev

Desember 2023 (PDF)

Trenger du noen av de tidligere nyhetsbrevene vi har sendt ut? Ta kontakt med kpr@fhi.no.​

Webinar

1.12.2022: Fagdag 2022, Kommunalt Pasient- og brukerregister (KPR-helse og omsorg). Se informasjon og opptak av hele webinaret.

Brosjyre

Brosjyren skal gis til alle som søker om eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den enkelte saksbehandler/tjenesteyter skal informere søker/tjenestemottaker om registeret og hensikten med innhenting av opplysningene. Det er ikke påkrevd særskilt samtykke for registrering av opplysninger i saksbehandling og innsending av helse- og omsorgsdata til Kommunalt pasient – og brukerregister.

Brosjyren skal deles ut til alle som søker om kommunale helse- og omsorgstjenester. Last ned og skriv ut brosjyre på ulike språk

E-læringskurs

Bruk og nytte av data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Modulen gir noen eksempler på hva helseregisterdata brukes til. Hør på intervjuer med FHI, SSB. KS -konsulent, Helsedirektoratet og en kommune om hvorfor dataene er nyttig for dem. Modulen kan ha mange bruksområder. For eksempel som opplæring i kommunen for å synliggjøre betydningen av oppdaterte data til KPR (helseregister)

Hvordan vurdere funksjon og sette riktig skår:

Informasjon om Kommunalt pasient- og brukerregister: Modulen gir en kort bakgrunn om hvorfor helseregisterdata er viktig, hvor dataene kommer fra og hva det kan brukes til.

Kontakt oss

kpr@fhi.no

Mette Odden Grimeland
mette.odden.grimeland@helsedir.no
948 57 245

Yvonne Solberg
yvonne.solberg@helsedir.no
926 46 563

Thomas N. Heyeraas
thomas.nordbo.heyeraas@fhi.no
918 33 178

Først publisert: 27.08.2019 Siste faglige endring: 12.03.2024 Se tidligere versjoner