Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Be om innsyn i egne helseopplysninger i KPR

Som registrert i KPR har du rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg og hvem som har fått utlevert personidentifiserbare helseopplysninger om deg.

Ber du om innsyn kan opplysningene du får tilsendt være vanskelig å forstå. Dette er fordi det er strukturert informasjon med grunnlag i nasjonale og internasjonale kodeverk. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte lege eller helseinstitusjon for å tolke opplysningene. Les om innhold i KPR og innsyn i Norsk pasientregister (NPR)

Slik er personvernet ivaretatt i KPR

Personvern og informasjonssikkerhet ivaretas i tråd med personvernregelverket. Medarbeidere som jobber med KPR har bare tilgang til helseopplysninger i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid. Det utleveres sjelden direkte personidentifiserbare opplysninger fra helseregistre. 

Les mer i Helsedirektoratets personvernerklæring og spesielt om behandling av personopplysninger i KPR.

Hvordan be om innsyn

1. Logg inn på www.helsenorge.no 

2. Velg tjenesten Helseregistre

Knapp-helsereg.png

3. Velg Helsedirektoratets pasient- og brukerregistre

Knapp-helseregistre.png

4. Velg Bestill innsynsrapport og velg hvilke typer innsyn du ber om. Klikk på Bestill. Vanligvis tar det 2-4 timer før du får svar.

Velg-innsynsrapport.png

Dersom du ikke kan be om innsyn på www.helsenorge.no, kan du fylle inn innsynsbegjæring i KPR. Ønsker du at andre skal få innsyn på vegne av deg, kan du benytte skjema for samtykke til innsyn. Sender du manuelle skjema har du krav på svar senest innen 30 dager fra den dagen vi har mottatt komplett søknad. Dersom saken er spesielt komplisert kan det ta lenger tid. Du vil i så fall få et varsel om dette. Under koronapandemien kan behandlingen ta lenger tid.

Er du under 16 år skal som regel foreldre/foresatte informeres om det som er registrert om deg i registeret. Hvis du er mellom 12 og 16 år kan du be om at foreldre/foresatte ikke skal motta opplysningene om deg. Årsaken skal du begrunne i skjema for innsynsbegjæring. Norsk pasientregister vil vurdere søknaden og gi deg tilbakemelding før opplysninger sendes ut. 

Skjemaene sendes til:

Helsedirektoratet 
Postboks 220, Skøyen 
0213 OSLO 
- merk konvolutten "arkivet"

 

 

 

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 24.01.2023 Se tidligere versjoner