Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Be om innsyn i egne opplysninger i KPR

En pasientjournal er i utgangspunktet mer komplett enn et helseregister. Du har likevel rett til innsyn i opplysningene som vi behandler om deg i KPR.

Hva har du rett til innsyn i?

Innsynsretten gjelder opplysningene dine. Når du ber om innsyn, vil du få tilsendt en innsynsrapport. Innsynsrapporten viser de mest sentrale opplysningene fra kontakten din med helsetjenesten.

Du har også rett til innsyn i hvem som har fått utlevert opplysninger om deg. Dette vil fremgå av en egen rapport (utleveringslogg).

Se personvernerklæringen vår for opplysninger som ikke vises i rapporten.

Slik ber du om innsyn

1. Logg inn på www.helsenorge.no 

2. Velg tjenesten Helseregistre

Knapp-helsereg.png

3. Velg Helsedirektoratets pasient- og brukerregistre

Knapp-helseregistre.png

4. Velg Bestill innsynsrapport og velg hvilke typer innsyn du ber om. Klikk på Bestill. Vanligvis tar det 2-4 timer før du får svar.

Velg-innsynsrapport.png

Dersom du ikke kan be om innsyn på www.helsenorge.no, eller ønsker opplysninger fra tannhelsetjenesten, fyller du ut dette skjemaet

Send skjemaet til:

Folkehelseinstituttet
Postboks 222, Skøyen 
0213 OSLO 

- merk konvolutten "Kommunalt pasient- og brukerregister".

Innsynsrapportene sendes til deg rekommandert. Det vil si at du må møte opp på postkontoret for å hente rapportene. Husk ID.

Innsyn på vegne av andre

Retten til innsyn gjelder egne opplysninger. Du kan ikke få innsyn i opplysninger som er registrert om andre enn deg selv. Det er likevel to unntak fra dette. Dersom du har foreldreansvar for barn under 16 år eller er verge, kan du be om innsyn på deres vegne. Vi vil normalt ikke gi innsyn i opplysninger til barn mellom 12 og 15 år. Dette er fordi barn i denne alderen har medbestemmelsesrett.

Fyll ut skjema. Dersom du er verge må du i tillegg legge ved vergefullmakt.

Du kan kun sende ett skjema per person du ber om innsyn for.

Dersom du ønsker innsyn på vegne av andre enn dine barn og den du er verge for må du kontakte pasientens lege/behandlende institusjon for å få innsyn i pasientjournalen.

Saksbehandlingstid

Dersom du sender inn et innsynsskjema til oss, har du krav på svar senest innen 30 dager fra den dagen vi har mottatt skjemaet. Dersom saken er komplisert kan det ta lenger tid.

Innsynsrapporter som kommer i retur til oss, fordi de ikke er hentet på postkontoret, blir makulert. Dersom du likevel ønsker innsyn må du sende innsynsskjemaet på nytt.

Først publisert: 08.04.2019 Siste faglige endring: 02.01.2024 Se tidligere versjoner