Be om innsyn i egne helseopplysninger i KPR

Du har rett til å se hva som er registrert om deg i KPR og hvem som har mottatt direkte personidentifiserbare opplysninger om deg.

Ber du om innsyn i egne helseopplysninger kan informasjonen du får tilsendt være vanskelig å forstå. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte lege, helseinstitusjon eller din kontaktperson i kommunen, både for å få hjelp til å fylle ut skjemaet og tolke svaret. 

Les mer om innhold i KPR

Opplysninger du kan be om innsyn i

  • Få innsyn i egne helseopplysninger i KPR 
  • Få vite hvem som har mottatt helseopplysninger om deg og hva de er brukt til 
  • Stille spørsmål til saksbehandler om opplysninger som er registrert om deg eller melde fra om feil i opplysningene som er registrert om deg 

Be om innsyn eller still spørsmål til saksbehandler (helsenorge.no)

Har du ikke tilgang til min helse på Helsenorge.no eller ber om innsyn på vegne av andre, må du benytte skjema som sendes i posten:

Skjema for innsyn

Skjema for innsyn brukes dersom du ønsker å vite hvilke helseopplysninger som er registrert om deg og/eller få vite hvem som har mottatt helseopplysninger om deg og hva de er brukt til. 

Skjema for samtykke til innsyn i helseopplysninger skal benyttes når du tillater at en person i helsetjenesten (eller andre) kan be om innsyn på vegne av deg. 

Sendes til:
Helsedirektoratet 
Postboks 220, Skøyen 
0213 OSLO 
- merk konvolutten med "arkivet"

Først publisert: 08.04.2019