Innsyn i egne opplysninger i IPLOS-registeret

IPLOS-registeret inneholder informasjon fra 2007-2017. Du har rett til å få innsyn i opplysninger som er registrert om deg.

Ønsker du innsyn i opplysninger om deg som er registert etter 2017 må du be om innsyn i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Pasientjournalen din inneholder flere opplysninger enn IPLOS-registeret. Ønsker du innsyn i journalen din må du kontakte kommunen der du mottar tjenester. 

Skjema for innsyn

Send krav om innsyn til kommunen der du bor eller mottar tjenester. Skjemaet finnes på flere språk:

Kommunene skal følge rutiner for håndtering av krav om innsyn i IPLOS-registeret. Benytt skjemaet krav om innsyn i IPLOS-registeret når innsynskravet sendes til Helsedirektoratet.

Behandlingstid

Helsedirektoratet behandler innsynskravet og søkeren vil få svar fra egen kommune. Behandlingstiden er normalt to uker.

 

Først publisert: 08.04.2019