Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reservasjonsrett i KPR

Du kan reservere deg mot at helseopplysningene dine som ligger i KPR utleveres sammen med fødselsnummeret ditt og at helseopplysningene dine utleveres til bestemte formål. Du kan også reservere deg mot at enkelte opplysninger om deg registreres i KPR.

At du reserverer deg betyr det at du sier fra om at du ikke ønsker at vi registrerer enkelte opplysninger om deg i KPR og at opplysninger som finnes om deg i KPR brukes til bestemte formål. 

Du kan når som helst reservere deg og oppheve reservasjonen.

Om KPR

KPR skal gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester (formål 1).

Helseopplysninger som er samlet inn til disse formålene skal også brukes til kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, analyser, forskning og nasjonal kjernejournal (formål 2).

Du kan lese mer om KPR i personvernerklæringen vår.

Reservasjon mot registrering

Du kan reservere deg mot at følgende opplysninger registreres om deg i KPR:

  • Opplysninger om høyde, vekt og amming fra helsestasjon, skolehelsetjeneste, og svangerskaps- og barselsomsorgstjenester.
  • Opplysninger om helsetilstand, behandling og betaling fra tannhelsetjenesten, med unntak av behandling som gir offentlig refusjon

Denne listen med opplysninger kan utvide seg i fremtiden. Reservasjonen gjelder fra den dagen du reserverer deg. Både opplysninger som er registrert og nye opplysninger vil bli slettet.  

Du kan oppheve reservasjonen når som helst. Opplysninger vil bli registrert i KPR igjen fra den datoen reservasjonen oppheves.

Reservasjon mot utlevering

Du kan reservere deg mot at helseopplysningene dine i KPR utleveres til:

  • Bruksområdene i formål 1 og 2 sammen med fødselsnummeret ditt. Opplysningene kan fremdeles utleveres, men uten fødselsnummeret ditt.
  • Bruksområdene i formål 2, både med og uten fødselsnummeret ditt.

Du kan ikke reservere deg mot at opplysningene dine utleveres for sammenstilling med andre helseregistre. (hente inn info fra personvernerklæringen).

Slik reserverer du deg 

Jeg vil reservere meg (helsenorge.no)

Dersom du ikke kan reservere deg på www.helsenorge.no, fyller du ut dette skjemaet. Send skjemaet til: 

Folkehelseinstituttet
Postboks 222, Skøyen 
0213 OSLO 

- merk konvolutten "Kommunalt pasient- og brukerregister" 

Du vil motta en bekreftelse på at reservasjonen er aktivert.

Reservasjon på vegne av andre

Retten til reservasjon gjelder egne opplysninger. Du kan ikke reservere opplysninger som er registrert om andre enn deg selv. Det er likevel to unntak fra dette. Dersom du har foreldreansvar for barn under 16 år eller er verge, kan du be om reservasjon på deres vegne.

Jeg vil reservere på vegne av andre (helsenorge.no)

Dersom du ikke kan reservere på vegne av andre på helsenorge.no, fyller du ut dette skjemaet

Du kan kun sende ett skjema per person du reserverer på vegne av.  

Du vil motta en bekreftelse på at reservasjonen er aktivert. 

Slik opphever du reservasjonen

Jeg vil oppheve reservasjonen (helsenorge.no)

Dersom du ikke kan oppheve reservasjonen på www.helsenorge.no, fyller du ut dette skjemaet.

Send skjemaet til: 

Folkehelseinstituttet
Postboks 222, Skøyen 
0213 OSLO 

- merk konvolutten "Kommunalt pasient- og brukerregister" 

Du kan kun sende ett skjema per person du opphever reservasjonen for. 

Du vil motta en bekreftelse på at reservasjonen er opphevet.  

Først publisert: 08.04.2019 Siste faglige endring: 02.01.2024 Se tidligere versjoner