Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bevaring av helseopplysninger i KPR

Helseopplysninger i KPR kan i utgangspunktet oppbevares i ubegrenset tid, men du kan kreve at bevaringstiden for opplysninger om deg begrenses.

 

Gode grunner til å være registrert i KPR 

For å sikre et så godt tjenestetilbud som mulig er det behov for kunnskap om aktiviteten i den kommunale- helse og omsorgstjenesten. Opplysninger som registreres i KPR skal gi et bedre grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Økt kunnskap kan bidra til bedre analyser og forskning. Hvis mange reserverer seg vil kunnskapsgrunnlaget bli dårligere. 

KPR er et viktig redskap 

  • Øke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene 
  • Sikre et likeverdig helsetilbud uavhengig av kjønn, bosted og sosial status. 
  • Gi mer kunnskap om effekten av behandling og sykdommers utbredelse, årsaker og forløp. 

Slik er personvernet ivaretatt i KPR

Personvern og informasjonssikkerhet ivaretas i tråd med personvernregelverket. Medarbeidere som jobber med KPR har bare tilgang til helseopplysninger i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid. Det utleveres sjelden direkte personidentifiserbare opplysninger fra helseregistre. 

Les mer i Helsedirektoratets personvernerklæring og spesielt om behandling av personopplysninger i KPR.

Skjema for å begrense lagringstiden av opplysninger om deg

Velger du å benytte deg av denne muligheten, vil opplysningene om deg blir slettet 30 år etter at de er registrert og senest 10 år etter din død.

Skjema for å begrense oppbevaring av opplysninger

Først publisert: 08.04.2019 Siste faglige endring: 24.01.2023 Se tidligere versjoner