Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Endringslogg

17.03.2021: "Veileder om regelverket for utvikling av kunstig intelligens" versjon 1.0 publisert.

16.03.2022: Rundskrivet er oppdatert med

  • Nye bestemmelser om dispensasjon fra taushetsplikten i helsepersonelloven § 29 og helseregisterloven § 19e. Bestemmelsene erstatter den tidligere helsepersonelloven § 29 og § 29 b, og helseforskningsloven § 35, når det gjelder tilgjengeliggjøring av opplysninger fra behandlingsrettede helseregistre og helseregistre.
  • Mer informasjon om programvare som medisinsk utstyr, samt noen tekniske og språklige presiseringer og justeringer

  • Nytt navn: "Rundskriv om regelverket for utvikling av kunstig intelligens innenfor forskning (herunder helseforskning), utvikling og bruk av klinisk beslutningsstøtteverktøy og kvalitetsforbedring". Det erstatter "Veileder om regelverket for utvikling av kunstig intelligens"

Sist faglig oppdatert: 16. mars 2022