Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverretatlig veiledningstjeneste

Få tverretatlig én-til-én-veiledning etter flere regelverk samtidig

Tverretatlig veiledningstjeneste

Du kan søke om å delta i tverretatlig én-til-én-veiledning, hvor du kan få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Det er Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Helsetilsynet som deltar med jurister som kan veilede på disse møtene. Etter avtale kan også andre inviteres inn.

Hensikten med disse møtene er å bidra til:

  • at prosjekter/miljøer får god kjennskap til regelverkene og avklaringer etter flere regelverk samtidig
  • harmonisering av tolkning av regelverkene

I tillegg får Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Helsetilsynet løpende signaler om hvor regelverket er uklart, hvilke temaer de bør utarbeide skriftlig veiledning om og hvordan de forskjellige regelverkene spiller sammen.

Hvordan søke om veiledning

Søknad om én-til-én-veiledning må beskrive problemstillingen dere ønsker å få veiledning om.

Hvert møte omhandler en problemstilling. Det er viktig at du beskriver problemstillingen konkret og skriftlig i hele setninger for at problemstillingen skal bli forstått riktig og veiledningen skal bli så god som mulig. I tillegg til beskrivelse av den juridiske problemstillingen er det viktig at du beskriver konteksten for problemstillingen godt.

Vi har laget en kort anbefalt prosess og hjelp til å løse juridiske problemstillinger som du må lese og følge for å forberede problemstillingen. 

Søknadene vurderes fortløpende av juristene i veiledningstjenesten. De prosjektene som oppfyller kriteriene, vil bli invitert til veiledningsmøte. Antall prosjekter som vil bli tatt opp vil avhenge av kapasitet.

Fortløpende opptak

Vi tar imot søknader om én-til-én- veiledning fortløpende.

Hvert prosjekt vil tilbys ett veiledningsmøte på inntil 90 minutter. Ved behov kan enkelte prosjekter tilbys mer enn ett møte.

Vi har satt av faste tidspunkter hvor vi vil tilby møter for veiledning. I 2023 er dette annenhver onsdag kl. 14.00 til 15.30. Tid og sted for veiledningsmøte avtales for hvert enkelt prosjekt.

Først publisert: 06.07.2022 Sist faglig oppdatert: 07.06.2023 Se tidligere versjoner


FHIStatens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn.