Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverretatlig veiledningstjeneste

Få én-til-én-veiledning.

Tverretatlig veiledningstjeneste

Du kan søke om å delta i tverretatlig én-til-én-veiledning, hvor du kan få veiledning etter flere regelverk i ett og samme møte. Det er Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Helsetilsynet som deltar med jurister som kan veilede på disse møtene. Etter avtale kan også andre inviteres inn.

Hensikten med disse møtene er å bidra til

  • At prosjekter/miljøer får god kjennskap til regelverkene og avklaringer etter flere regelverk samtidig
  • Harmonisering av tolkning av regelverkene

I tillegg får Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Helsetilsynet løpende signaler om hvor regelverket er uklart, hvilke temaer de bør utarbeide skriftlig veiledning om og hvordan de forskjellige regelverkene spiller sammen.

Møtet avholdes etter deres ønske enten fysisk i Helsedirektoratets lokaler (Vitaminveien 4, Oslo), eller på Teams.

Frister

Problemstillingen må sendes inn senest 6 arbeidsdager før møtet slik at juristene kan forberede møtet. Se datoer for møter og korresponderende frister for innmelding av problemstillinger i tabellen under

Nasjonalt regelverksveiledningsmøte Frist for innlevering av problemstillinger
16.11.2022 klokka 12.00 - 14.00 08.11.2022
Januar 2023  
Februar 2023  
Mars 2023  
April 2023  
Juni 2023  

Forberede problemstilling

Vi har laget en kort anbefalt prosess og hjelp til å løse juridiske problemstillinger som du må lese og følge for å forberede problemstillingen. 

Skrive søknad

Problemstillingen kan

Hvert møte omhandler en problemstilling. Det er viktig at du beskriver problemstillingen konkret og skriftlig i hele setninger for at problemstillingen skal bli forstått riktig og veiledningen skal bli så god som mulig. I tillegg til beskrivelse av den juridiske problemstillingen er det viktig at du beskriver konteksten for problemstillingen godt.

Først publisert: 06.07.2022 Sist faglig oppdatert: 17.10.2022 Se tidligere versjoner


Statens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynet