Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kompetanse- og erfaringsdeling

Kom i kontakt med andre som arbeider med kunstig intelligens og relaterte problemstillinger

Forsamling av personer som lytter til foredragsholder.

Det skjer mye på "kunstig intelligens"-fronten, og vi trenger derfor hjelp til å holde denne siden oppdatert. Kjenner du nettverk eller sentre som kan passe inn på denne siden, eller det er noe som er utdatert, så tips oss.

Det nasjonale kompetansenettverket "KIN"

Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN), er et nasjonalt nettverk for kunstig intelligens i helsetjenesten som består av ulike fagmiljøer fra hele landet. Nettverket har en «bottom-up» tilnærming og et formål om å dele erfaringer og sette viktige problemstillinger rundt klinisk implementering av kunstig intelligens på agendaen. De holder i "KI-stafetten", som er en serie konferanser om kunstig intelligens, som går på omgang i de ulike helseregionene. I tillegg avholder de møter for medlemmene med dagsaktuelle temaer for bruk av kunstig intelligens i helsesektoren. Nettverket er åpent for alle som ønsker å delta og dele sitt arbeid, og kontaktopplysninger finnes på deres hjemmeside.

Regionale digitaliseringsnettverk ("Digi-nettverk")

Regionale digitaliseringsnettverk er strategiske og operative samarbeid hvor kommuner går sammen for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. Oversikt over nettverkene og relevant informasjon finnes på Regionale digitaliseringsnettverk.

InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren som skal spre kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. De består av et team av innovasjonsrådgivere som gir prosessveiledning i tjenesteinnovasjon og fasiliterer nettverksaktiviteter på tvers av helsetjenesten og med næringslivet. 

InnoMed eies og styres av de fire regionale helseforetakene, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF, og KS. Styringsgruppen har representanter fra alle RHF-ene og KS. Helse Midt-Norge leder styringsgruppen og ressursgruppen.

Lister over prosjekter som arbeider med kunstig intelligens

Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN), vedlikeholder en liste over prosjekter relatert til bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. Bruk gjerne denne for å finne miljøer som arbeider med det samme som deg.

UiB AI er et initiativ for å koordinere og synliggjøre all forskning-, utdannings- og innovasjonsaktivitet innen kunstig intelligens ved Universitetet i Bergen, og legge til rette for samarbeid og kontakt mellom fakultetene og med partnere utenfor UiB.  Les om de ulike sentrene og gruppene under AI-forskning og -innovasjon (UiB).

Norwegian OpenAI Lab (NAIL) er et senter for forskning, utdannelse og innovasjon relatert til kunstig intelligens, lokalisert på NTNU i Trondheim. De har en liste over prosjekter både innen helse og på andre områder.

Nettverk, sentre, klynger eller strukturer

Det finnes en rekke andre relevante nettverk, sentre, klynger og andre strukturer hvor du kan komme i kontakt med likesinnede. Tips oss gjerne om flere nettverk. De må være relevante for de som arbeider med forskning, utvikling, anskaffelse eller bruk av kunstig intelligens, men trenger ikke være spesifikke for helse.

Savner du noe på denne siden?

Hjelp oss med å holde siden komplett ved å sende forslag til lenker til kunstigintelligensNHSP@helsedir.no

Først publisert: 16.03.2022 Sist faglig oppdatert: 06.04.2022 Se tidligere versjoner


Statens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn.