Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Det nasjonale koordineringsprosjektet for KI

Prosjektet skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte.

31894320-discovering-new-approaches-in-medicine.jpg

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens» er en del av arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, og skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte.

Prosjektet er et samarbeid mellom HelsedirektoratetDirektoratet for e-helse, Statens legemiddelverk, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet, Kommunesektorens organisasjon (KS)Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHFHelse Vest RHF og Helse Nord RHF. Det nasjonale kompetansenettverket (KIN) er observatør i styringsgruppen. Helsedirektoratet leder prosjektet.

Det er et viktig prinsipp for arbeidet i det nasjonale koordineringsprosjektet at arbeidet skal støtte opp under helsetjenestens planer og behov, og vi gjør derfor dette arbeidet i tett dialog med aktørene i helsesektoren.

Prosjektet ledes gjennom en styringsgruppe bestående av representanter fra de samarbeidende etatene, RHF-ene og KS. Det er videre opprettet en koordineringsgruppe bestående av de koordineringsansvarlige i hver etat. Koordineringsprosjektet igangsetter delprosjekter, som besluttes av styringsgruppen. Disse er enten igangsatt av etatene i regi av det nasjonale koordineringsprosjektet, eller av RHF-ene og/eller KS som en del av arbeidet med å tilrettelegge for bruk av kunstig intelligens (relaterte aktiviteter). 

Koordineringsprosjektet er observatører i det nasjonale kompetansenettverket (KIN) som en bred kontaktflate inn mot sektoren. 

Det er også opprettet en referansegruppe for arbeidet i Nasjonal helse- og sykehusplan som ved noen anledninger har vært brukt som referansegruppe i prosjektet. 

KI-figurer nettsted (3).jpg
Prosjektorganisasjon 

 

 

Kontakt

Andre henvendelser kan sendes til Siv Anette Fjellkårstad, e-post Siv.Anette.Fjellkarstad@helsedir.no.

Først publisert: 16.03.2022 Sist faglig oppdatert: 07.06.2023 Se tidligere versjoner


Statens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynetFHI

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn.