Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etiske anbefalinger ved bruk av kunstig intelligens

Nasjonale og internasjonale anbefalinger som omhandler etikk ved bruk av kunstig intelligens

Her har vi samlet en rekke rapporter og guider som omhandler etikk ved bruk av kunstig intelligens. Mange av rapportene handler ikke bare om bruk, men omhandler også forskning og utvikling. For guider som omhandler etikk ved design og utvikling av kunstig intelligens, se Etikk ved design og utvikling

UNESCOs Recommendation on the ethics of artificial intelligence

Representanter fra UNESCOs medlemsland ble i november 2021 enige om et globalt sett av anbefalinger for etisk utvikling av kunstig intelligens. Les mer på Recommendation on the ethics of artificial intelligence.

Forslag til forordning om fastsettelse av harmoniserte regler om kunstig intelligens

Europaparlamentets og Rådet for Den europeiske unions forslag til ny forordning med harmoniserte regler for kunstig intelligens (2021) skal sikre beskyttelse av etiske prinsipper under utvikling, kommersialisering og bruk av kunstig intelligens.

WHOs Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health

I Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health (2021) fremhever Verdens helseorganisasjon (WHO) følgende etiske områder: Beskytte autonomi, fremme menneskelig velvære, trygghet og offentlige interesser, sikre transparens, mulig å forklare (forklarbarhet) og forstå (forståelighet), fostre ansvar og ansvarlighet, sikre inkludering og likhet, og fremme ansvarlig og bærekraftig kunstig intelligens.

Velferdsteknologiens ABC: Etikk, lovverk, informasjonssikkerhet og personvern

Velferdsteknologiens ABC er ikke laget spesielt for produkter basert på kunstig intelligens, men er likevel et nyttig kurs for ledere og ansatte i helsesektoren. Les gjerne heftet etikk, lovverk, informasjonssikkerhet og personvern.

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

I Nasjonal strategi for kunstig intelligens (2020) viser Kommunal- og moderniseringsdepartementet til EU-kommisjonens forslag om at utvikling og bruk av kunstig intelligens må være lovlig, etisk og sikker. Regjeringen vil legge ekspertgruppens 7 prinsipper for etisk og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens til grunn for arbeidet med kunstig intelligens i Norge. Les om etikk i kapittel 5 i strategien.

Preparing the healthcare workforce to deliver the digital future

Preparing the healthcare workforce to deliver the digital future (The Toplol Review, 2019) er utgitt av National Health Service (NHS) i Storbritannia. Den løfter frem viktige implikasjoner ved bruk av avansert teknologi og genomikk. Eksempler på områder som drøftes er regelverk, etikk, pasientsikkerhet, forvaltning av data, helseforskjeller og rettferdighet.

Ethics guidelines for trustworthy AI

I Ethics guidelines for trustworthy AI (2019) rådet EU-kommisjonen til at kunstig intelligenssystemer skal utvikles, spres og brukes i overensstemmelse med etiske prinsipper om (1) respekt for menneskers autonomi, (2) forebygging av skade, (3) rettferdighet og (4) forklarbarhet. Basert på dette er det laget 7 prinsipper for etisk og ansvarlig utvikling av kunstig intelligens. Disse er oversatt til norsk i Nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Ethical principles for medical research involving human subjects

World Medical Association (WMA) har utviklet Helsinkideklarasjonen, Ethical principles for medical research involving human subjects (2018), som omhandler etiske prinsipper for medisinsk forskning som involverer mennesker og menneskelig vevsmateriale og data.

Først publisert: 16.03.2022 Sist faglig oppdatert: 16.03.2022 Se tidligere versjoner


FHIStatens legemiddelverkDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn.