Veiledere i smittevern for barnehager og skoler (covid-19)

Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Lokale tiltak

Kommuner som innfører strengere tiltak som følge av engelsk virusmutasjon:

Flere andre kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

Veiledere for smittevern i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Andre relevante veiledere fra Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

Først publisert: 20.04.2020 Sist faglig oppdatert: 18.11.2020