Veiledere i smittevern for barnehager og skoler (covid-19)

Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Lokale tiltak

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Veiledere for smittevern i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Andre relevante veiledere fra Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

Først publisert: 20.04.2020 Sist faglig oppdatert: 26.06.2020