Plakater og infomateriell

Plakater og informasjonsmateriell for nedlasting.

Generelle smitteverntiltak

Vaner som forebygger smitte (hoste og håndvask)

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk

Vaskerutiner

Anbefalte vaskerutiner for å hindre koronasmitte. Kan brukes av sektorer utenfor helsetjenesten. Les mer om rengjøring her på FHI sin nettside.

Smittevernstiltak i barnehage og skole

Vaner som forebygger smitte (hoste og håndvask)

nettsiden til Utdanningsdirektoratet finnes flere plakater knyttet til åpning av skoler og barnehager.

Smittevernstiltak i butikker og apotek

Kontaktløs betaling, hold avstand, ikke berør varer

Plakater til bruk i apotek

Appen Smittestopp

Informasjon til reisende

Informasjonsskriv til bruk for kommuner og andre

Informasjon til særskilte grupper

Oversikt over telefontjenester

for befolkningen generelt og personer med kroniske sykdommer spesielt:

    Korona og rus 

    Denne plakaten er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner. Kan henges opp eller deles ut til målgruppen

    Informasjon til risikogrupper 

    Først publisert: 29.01.2020 Sist faglig oppdatert: 22.04.2020